List of the vehicles

South-Eastern Railway, ChS4T


Sort by:  number  ·  construction date  ·  writing off date


Serial type Works number ID number Built Written off Depot Note
ЧС4Т-289 62E2 7054 11902897 1977 2013 Rossosh
ЧС4Т-307 62E2 7072 11903077 1978 12.2012 Rossosh
ЧС4Т-323 62E3 7190 11903234 1978 Rossosh
ЧС4Т-323 62E3 7190 11903234 1978 Balashov
ЧС4Т-324 62E3 7191 1978 Rossosh
ЧС4Т-325 62E3 7192 11903259 11.1978 Rossosh
ЧС4Т-326 62E3 7193 11903267 11.1978 Rossosh
ЧС4Т-326 62E3 7193 11903267 11.1978 Balashov
ЧС4Т-327 62E3 7194 11903275 11.1978 Rossosh
ЧС4Т-328 62E3 7195 1978 Rossosh
ЧС4Т-329 62E3 7196 11903291 11.1978 Rossosh Настоящий номер — 726
ЧС4Т-330 62E3 7197 11903309 1978 Rossosh
ЧС4Т-330 62E3 7197 11903309 1978 2012 Balashov
ЧС4Т-331 62E3 7198 11903317 1978 Rossosh
ЧС4Т-331 62E3 7198 11903317 1978 2011 Balashov
ЧС4Т-332 62E3 11903325 1978 Rossosh
ЧС4Т-333 62E3 1978 Rossosh
ЧС4Т-334 62E3 7202 11903341 1978 12.2012 Rossosh
ЧС4Т-335 62E3 7202 11903358 1978 Rossosh
ЧС4Т-335 62E3 7202 11903358 1978 12.2014 Balashov
ЧС4Т-336 62E3 7203 11903366 1978 Rossosh
ЧС4Т-336 62E3 7203 11903366 1978 12.2014 Balashov
ЧС4Т-337 62E3 7204 11903374 1978 Rossosh
ЧС4Т-338 62E3 7205 11903382 1978 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-339 62E3 7206 11903390 1978 1989 Rossosh
ЧС4Т-340 62E3 7207 11903408 12.1978 Rossosh Рельсосмазыватель
ЧС4Т-341 62E3 7208 11903416 12.1978 Rossosh
ЧС4Т-341 62E3 7208 11903416 12.1978 Balashov
ЧС4Т-341 62E3 7208 11903416 12.1978 Rossosh Рельсосмазыватель
ЧС4Т-342 62E3 7208 11903424 1978 Rossosh
ЧС4Т-343 62E3 7209 11903432 1978 Michurinsk
ЧС4Т-343 62E3 7209 11903432 1978 Rossosh
ЧС4Т-344 62E3 7213 11903440 1978 Rossosh
ЧС4Т-344 62E3 7213 11903440 1978 12.2014 Balashov
ЧС4Т-345 62E3 7212 11903457 01.1979 Rossosh
ЧС4Т-345 62E3 7212 11903457 01.1979 Balashov
ЧС4Т-345 62E3 7212 11903457 01.1979 Rossosh
ЧС4Т-347 62E3 7214 11903473 1978 Rossosh
ЧС4Т-348 62E3 7215 11903481 1978 Rossosh
ЧС4Т-349 62E3 7216 11903499 1978 Rossosh
ЧС4Т-350 62E3 7217 11903507 01.1979 12.2014 Balashov
ЧС4Т-351 62E3 7218 11903515 02.1979 Rossosh
ЧС4Т-352 62E3 7219 11903523 1978 Rossosh
ЧС4Т-353 62E3 7220 11903531 1978 12.2012 Rossosh
ЧС4Т-354 62E3 7221 1978 Rossosh
ЧС4Т-355 62E3 7222 11903556 02.1979 2009 Rossosh
ЧС4Т-356 62E3 7223 11903564 1979 Balashov
ЧС4Т-356 62E3 7223 11903564 1979 Rossosh
ЧС4Т-357 62E3 7224 11903572 1978 Rossosh
ЧС4Т-358 62E3 7225 11903580 1978 Rossosh
ЧС4Т-392 62E4 7325 11903929 1980 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-393 62E4 7326 11903937 1980 07.2013 Rossosh
ЧС4Т-397 62E4 7330 11903978 1980 Rossosh
ЧС4Т-397 62E4 7330 11903978 1980 Balashov
ЧС4Т-397 62E4 7330 11903978 1980 Rossosh
ЧС4Т-402 62E4 7335 11904026 05.1980 Rossosh
ЧС4Т-403 62E4 7336 11904034 1980 12.2016 Rossosh
ЧС4Т-404 62E4 7337 11904042 1980 Rossosh
ЧС4Т-405 62E4 7338 11904059 1980 Rossosh Ожидание исключения из инвентаря
ЧС4Т-406 62E4 7339 11904067 1980 08.2009 Rossosh ЧС4Т-345
ЧС4Т-407 62E4 7340 11904075 05.1980 Rossosh
ЧС4Т-407 62E4 7340 11904075 05.1980 Balashov
ЧС4Т-408 62E4 7341 11904083 1980 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-409 62E4 7742 11904091 1980 Rossosh
ЧС4Т-409 62E4 7742 11904091 1980 Balashov
ЧС4Т-409 62E4 7742 11904091 1980 Rossosh Рельсосмазыватель
ЧС4Т-410 62E4 7343 11904109 1980 Rossosh
ЧС4Т-410 62E4 7343 11904109 1980 Balashov
ЧС4Т-410 62E4 7343 11904109 1980 Rossosh Рельсосмазыватель
ЧС4Т-411 62E4 7344 11904117 1980 Rossosh
ЧС4Т-411 62E4 7344 11904117 1980 12.2014 Balashov
ЧС4Т-412 62E4 7345 11904125 1980 Rossosh
ЧС4Т-412 62E4 7345 11904125 1980 Balashov
ЧС4Т-412 62E4 7345 11904125 1980 Rossosh
ЧС4Т-413 62E4 7346 11904133 06.1980 Rossosh
ЧС4Т-413 62E4 7346 11904133 06.1980 Balashov
ЧС4Т-414 62E4 7347 11904141 06.1980 09.2011 Rossosh
ЧС4Т-415 62E4 7348 11904158 1980 Rossosh
ЧС4Т-415 62E4 7348 11904158 1980 Balashov
ЧС4Т-416 62E4 7349 11904166 1980 Rossosh
ЧС4Т-417 62E4 7350 11904174 1980 Rossosh
ЧС4Т-418 62E4 7351 11904182 06.1980 Rossosh
ЧС4Т-418 62E4 7351 11904182 06.1980 Balashov
ЧС4Т-419 62E4 7352 11904190 1980 Rossosh
ЧС4Т-419 62E4 7352 11904190 1980 Balashov
ЧС4Т-420 62E4 7353 11904208 04.1980 Rossosh
ЧС4Т-420 62E4 7353 11904208 04.1980 Balashov
ЧС4Т-420 62E4 7353 11904208 04.1980 Rossosh
ЧС4Т-421 62E4 7354 11904216 1980 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-422 62E4 7355 11904224 07.1980 Rossosh
ЧС4Т-423 62E4 7356 11904232 1980 12.2016 Rossosh
ЧС4Т-424 62E4 7357 11904240 1980 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-425 62E4 7358 11904257 07.1980 Rossosh
ЧС4Т-426 62E4 7359 11904265 07.1980 Rossosh
ЧС4Т-426 62E4 7359 11904265 07.1980 Balashov
ЧС4Т-427 62E4 7360 11904273 08.1980 05.2013 Rossosh
ЧС4Т-428 62E5 7453 11904281 1981 Rossosh
ЧС4Т-429 62E5 7454 11904299 1981 Rossosh
ЧС4Т-430 62E5 7455 11904307 1981 Rossosh
ЧС4Т-431 62E5 7456 11904315 02.1981 Rossosh
ЧС4Т-431 62E5 7456 11904315 02.1981 Balashov
ЧС4Т-431 62E5 7456 11904315 02.1981 Rossosh
ЧС4Т-431 62E5 7456 11904315 02.1981 Balashov
ЧС4Т-432 62E5 7457 11904323 1981 2008 Rossosh
ЧС4Т-435 62E5 7460 11904356 1981 03.2013 Rossosh
ЧС4Т-436 62E5 7462 11904364 1981 Rossosh
ЧС4Т-437 62E5 7462 11904372 1981 Rossosh
ЧС4Т-438 62E5 7463 11904380 1981 Rossosh
ЧС4Т-439 62E5 7464 11904398 02.1981 Rossosh
ЧС4Т-441 62E5 7466 11904414 1981 Rossosh
ЧС4Т-441 62E5 7466 11904414 1981 09.2014 Balashov
ЧС4Т-442 62E5 7467 11904422 1981 Rossosh
ЧС4Т-443 62E5 7468 11904430 1981 Rossosh
ЧС4Т-444 62E5 7469 11904448 1981 Rossosh
ЧС4Т-445 62E5 7470 11904455 1981 Rossosh
ЧС4Т-447 62E5 7472 11904471 03.1981 Rossosh
ЧС4Т-448 62E5 7473 1981 Rossosh
ЧС4Т-449 62E5 7474 11904497 1981 Rossosh
ЧС4Т-450 62E5 7475 11904505 1981 Rossosh
ЧС4Т-453 62E5 7478 11904539 1981 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-454 62E5 7479 11904547 1981 Rossosh
ЧС4Т-455 62E5 7480 11904554 1981 Rossosh
ЧС4Т-456 62E5 7481 11904562 04.1981 Rossosh
ЧС4Т-457 62E5 7482 11904570 04.1981 Rossosh
ЧС4Т-457 62E5 7482 11904570 04.1981 Balashov
ЧС4Т-458 62E5 7483 11904588 1981 Rossosh
ЧС4Т-459 62E5 7484 11904596 1981 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-460 62E5 7485 1981 Rossosh
ЧС4Т-461 62E5 7486 11904612 1981 Rossosh Тренажер восстановительного поезда ст. Кочетовка
ЧС4Т-462 62E5 7487 11904620 1981 1994 Rossosh
ЧС4Т-463 62E5 7488 11904638 1981 Rossosh
ЧС4Т-464 62E5 7489 11904646 05.1981 Rossosh
ЧС4Т-464 62E5 7489 11904646 05.1981 12.2014 Balashov
ЧС4Т-465 62E5 7490 11904653 1981 2004 Rossosh
ЧС4Т-466 62E5 7491 11904661 1981 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-467 62E5 7492 11904679 1981 Rossosh
ЧС4Т-468 62E5 7493 11904687 1981 Rossosh
ЧС4Т-471 62E5 7496 11904711 1981 Rossosh
ЧС4Т-472 62E5 7497 11904729 1981 Rossosh
ЧС4Т-473 62E5 7498 11904737 1981 Rossosh
ЧС4Т-473 62E5 7498 11904737 1981 Balashov
ЧС4Т-473 62E5 7498 11904737 1981 Rossosh
ЧС4Т-474 62E5 7499 11904745 1981 Rossosh
ЧС4Т-475 62E5 7500 11904752 06.1981 Rossosh
ЧС4Т-476 62E5 7501 11904760 06.1981 Rossosh
ЧС4Т-477 62E5 7502 11904778 1981 2013 Rossosh
ЧС4Т-478 62E6 7503 11904786 1982 Rossosh
ЧС4Т-479 62E6 7504 11904794 1982 2013 Rossosh
ЧС4Т-480 62E6 7505 11904802 1982 Rossosh
ЧС4Т-481 62E6 7506 11904810 1982 03.2013 Rossosh
ЧС4Т-482 62E6 7209 11904828 1982 Rossosh
ЧС4Т-482 62E6 7209 11904828 1982 09.2013 Balashov
ЧС4Т-483 62E6 7508 11904836 1982 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-484 62E6 7509 11904844 1982 03.2013 Rossosh
ЧС4Т-485 62E6 7510 11904851 1982 Rossosh
ЧС4Т-485 62E6 7510 11904851 1982 09.2013 Balashov
ЧС4Т-486 62E6 7511 11904869 1982 2013 Rossosh
ЧС4Т-487 62E6 7512 11904877 1982 Rossosh Консервация
ЧС4Т-488 62E6 7513 11904885 1982 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-489 62E6 7514 11904893 1982 2013 Rossosh
ЧС4Т-490 62E6 7515 11904901 1982 Rossosh
ЧС4Т-491 62E6 7516 11904919 1982 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-492 62E6 7517 11904927 1982 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-493 62E6 7518 11904935 1982 Rossosh
ЧС4Т-494 62E6 7519 11904943 1982 Rossosh Ожидание исключения из инвентаря
ЧС4Т-495 62E6 7520 11904950 1982 Rossosh
ЧС4Т-496 62E6 7551 11904968 1982 Rossosh
ЧС4Т-496 62E6 7551 11904968 1982 09.2013 Balashov
ЧС4Т-497 62E6 7522 11904976 1982 Rossosh
ЧС4Т-498 62E6 7523 11904984 1982 Rossosh
ЧС4Т-498 62E6 7523 11904984 1982 Balashov
ЧС4Т-498 62E6 7523 11904984 1982 Rossosh
ЧС4Т-499 62E6 7524 11904992 09.1982 11.2010 Rossosh
ЧС4Т-500 62E6 7525 11905007 1982 12.2014 Rossosh
ЧС4Т-501 62E6 7526 11905015 1982 Rossosh
ЧС4Т-502 62E6 7527 1982 Rossosh ЧС4Т-397
ЧС4Т-503 62E6 7528 11905031 1982 Rossosh
ЧС4Т-504 62E6 7529 11905049 1982 Rossosh
ЧС4Т-504 62E6 7529 11905049 1982 Balashov
ЧС4Т-504 62E6 7529 11905049 1982 03.2020 Rossosh
ЧС4Т-505 62E6 11905056 1982 Rossosh
ЧС4Т-505 62E6 11905056 1982 05.2013 Balashov
ЧС4Т-506 62E6 11905064 1982 Rossosh
ЧС4Т-506 62E6 11905064 1982 09.2013 Balashov
ЧС4Т-507 62E6 1982 Rossosh
ЧС4Т-508 62E6 7533 11905080 1982 Rossosh
ЧС4Т-508 62E6 7533 11905080 1982 Balashov
ЧС4Т-509 62E6 11905098 10.1982 Rossosh
ЧС4Т-509 62E6 11905098 10.1982 Balashov
ЧС4Т-511 62E6 11905114 1982 Rossosh С 04.2011 в ТЧЭ-15 Балашов
ЧС4Т-511 62E6 11905114 1982 05.2013 Balashov
ЧС4Т-512 62E6 11905122 1982 1994 Rossosh
ЧС4Т-513 62E6 11905130 1982 1994 Rossosh
ЧС4Т-514 62E6 11905148 1982 Rossosh
ЧС4Т-515 62E6 11905155 1982 Rossosh
ЧС4Т-516 62E6 7541 11905163 1982 Rossosh
ЧС4Т-519 62E6 7544 11905197 1982 Balashov
ЧС4Т-520 62E6 7545 11905205 1982 Rossosh
ЧС4Т-520 62E6 7545 11905205 1982 Balashov
ЧС4Т-520 62E6 7545 11905205 1982 03.2020 Rossosh
ЧС4Т-523 62E6 7705 1982 Rossosh
ЧС4Т-524 62E6 7706 11905247 1982 Rossosh
ЧС4Т-524 62E6 7706 11905247 1982 Balashov
ЧС4Т-524 62E6 7706 11905247 1982 03.2020 Rossosh
ЧС4Т-525 62E6 7707 11905254 1982 Rossosh
ЧС4Т-526 62E6 7708 11905262 1982 1994 Rossosh
ЧС4Т-527 62E6 7709 11905270 1982 1994 Rossosh
ЧС4Т-528 62E6 7710 11905288 1982 Rossosh
ЧС4Т-528 62E6 7710 11905288 1982 Balashov
ЧС4Т-528 62E6 7710 11905288 1982 Rossosh Консервация
ЧС4Т-529 62E6 7711 11905296 1982 10.2013 Rossosh
ЧС4Т-530 62E6 7712 11905304 02.1982 07.2013 Rossosh
ЧС4Т-532 62E6 7714 11905320 1982 Balashov
ЧС4Т-532 62E6 7714 11905320 1982 Rossosh
ЧС4Т-533 62E6 7715 11905338 1982 Balashov
ЧС4Т-548 62E7 7763 11905486 03.1983 Rossosh
ЧС4Т-549 62E7 7764 11905494 1983 Rossosh
ЧС4Т-549 62E7 7764 11905494 1983 Balashov
ЧС4Т-549 62E7 7764 11905494 1983 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-550 62E7 7765 11905502 1983 Rossosh
ЧС4Т-550 62E7 7765 11905502 1983 Balashov
ЧС4Т-550 62E7 7765 11905502 1983 11.2017 Rossosh
ЧС4Т-551 62E7 7766 11905510 1983 04.2014 Rossosh
ЧС4Т-552 62E7 7767 11905528 1983 09.2013 Balashov
ЧС4Т-553 62E7 7768 11905536 1983 11.2017 Rossosh
ЧС4Т-554 62E7 7769 11905544 1983 2013 Rossosh
ЧС4Т-555 62E7 7770 11900040 04.1983 Rossosh
ЧС4Т-556 62E7 7771 11905569 1983 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-558 62E7 7773 11905585 1983 Rossosh
ЧС4Т-558 62E7 7773 11905585 1983 Balashov
ЧС4Т-558 62E7 7773 11905585 1983 11.2017 Rossosh
ЧС4Т-559 62E7 7774 11900057 04.1983 Rossosh
ЧС4Т-560 62E7 7775 11905601 1983 Rossosh
ЧС4Т-561 62E7 7776 11905619 1983 Rossosh
ЧС4Т-562 62E7 7777 11905627 1983 Rossosh
ЧС4Т-563 62E7 7778 11905635 1983 03.2015 Rossosh
ЧС4Т-564 62E7 7779 11905643 1983 Rossosh
ЧС4Т-564 62E7 7779 11905643 1983 09.2013 Balashov
ЧС4Т-567 62E7 7782 11905676 1983 Balashov
ЧС4Т-567 62E7 7782 11905676 1983 11.2017 Rossosh
ЧС4Т-568 62E7 7783 11905684 1983 04.2014 Balashov
ЧС4Т-569 62E7 7784 11905692 1983 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-574 62E7 7789 11905742 1983 Rossosh
ЧС4Т-574 62E7 7789 11905742 1983 05.2013 Balashov
ЧС4Т-580 62E7 7795 11905809 1983 04.2014 Balashov
ЧС4Т-581 62E7 7796 11905817 1983 Rossosh
ЧС4Т-581 62E7 7796 11905817 1983 09.2014 Balashov
ЧС4Т-584 62E7 7799 11905841 1983 04.2014 Balashov
ЧС4Т-585 62E7 7800 11905858 1983 Balashov
ЧС4Т-585 62E7 7800 11905858 1983 12.2016 Rossosh
ЧС4Т-586 62E7 7801 11905866 1983 Rossosh
ЧС4Т-586 62E7 7801 11905866 1983 12.2014 Balashov
ЧС4Т-588 62E7 7803 11905882 1983 04.2014 Balashov
ЧС4Т-589 62E7 7804 11905890 1983 04.2014 Balashov
ЧС4Т-593 62E7 7808 11905932 1983 Rossosh
ЧС4Т-593 62E7 7808 11905932 1983 Balashov
ЧС4Т-593 62E7 7808 11905932 1983 12.2016 Rossosh
ЧС4Т-597 62E7 7812 11905973 1983 Rossosh
ЧС4Т-605 62E7 7820 11906054 1983 Rossosh
ЧС4Т-608 62E8 7873 11906088 01.1984 Rossosh
ЧС4Т-608 62E8 7873 11906088 01.1984 09.2014 Balashov
ЧС4Т-609 62E8 7874 11906096 1984 Rossosh
ЧС4Т-610 62E8 7875 11906104 1984 Michurinsk
ЧС4Т-611 62E8 7876 11906112 1984 Rossosh
ЧС4Т-611 62E8 7876 11906112 1984 Balashov
ЧС4Т-611 62E8 7876 11906112 1984 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-612 62E8 7877 11906120 1984 Michurinsk
ЧС4Т-612 62E8 7877 11906120 1984 Rossosh
ЧС4Т-613 62E8 7878 11906138 1984 Rossosh
ЧС4Т-614 62E8 7879 11906146 1984 Rossosh
ЧС4Т-614 62E8 7879 11906146 1984 Balashov
ЧС4Т-614 62E8 7879 11906146 1984 06.2016 Rossosh
ЧС4Т-615 62E8 7880 11906153 1984 Rossosh
ЧС4Т-615 62E8 7880 11906153 1984 Balashov
ЧС4Т-617 62E8 7882 11906179 1984 Rossosh
ЧС4Т-636 62E8 7901 11906369 1984 12.2016 Rossosh
ЧС4Т-659 62E9 8015 11906591 1985 Rossosh
ЧС4Т-660 62E9 8016 11906609 1985 Rossosh
ЧС4Т-661 62E9 8017 11906617 1985 Rossosh
ЧС4Т-662 62E9 8018 11906625 03.1985 Rossosh
ЧС4Т-664 62E9 8020 11906641 1985 Rossosh
ЧС4Т-667 62E9 8023 11906674 1985 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-670 62E9 8026 11906708 03.1985 Rossosh
ЧС4Т-670 62E9 8026 11906708 03.1985 Michurinsk
ЧС4Т-670 62E9 8026 11906708 03.1985 Rossosh
ЧС4Т-670 62E9 8026 11906708 03.1985 Balashov
ЧС4Т-670 62E9 8026 11906708 03.1985 11.2017 Rossosh
ЧС4Т-674 62E9 8030 11906740 1985 Rossosh
ЧС4Т-678 62E9 8034 11906781 1985 Rossosh
ЧС4Т-679 62E9 8035 11906799 1985 Rossosh
ЧС4Т-680 62E9 8036 11906807 1985 Rossosh
ЧС4Т-701 62E10 8109 11907011 02.1986 Rossosh
ЧС4Т-702 62E10 8110 11907029 1986 Rossosh
ЧС4Т-703 62E10 8111 11907037 1986 Rossosh
ЧС4Т-704 62E10 8112 11907045 1986 07.2016 Rossosh
ЧС4Т-714 62E10 8122 11907144 1986 Rossosh
ЧС4Т-714 62E10 8122 11907144 1986 Balashov
ЧС4Т-714 62E10 8122 11907144 1986 08.2016 Rossosh
ЧС4Т-715 62E10 8123 11907151 1986 Rossosh
ЧС4Т-715 62E10 8123 11907151 1986 Balashov
ЧС4Т-715 62E10 8123 11907151 1986 06.2016 Rossosh
ЧС4Т-716 62E10 8124 11907169 1986 Rossosh
ЧС4Т-721 62E10 8129 11907219 1986 Rossosh
ЧС4Т-722 62E10 8180 11907227 1986 Rossosh
ЧС4Т-723 62E10 8181 11907235 04.1986 Michurinsk
ЧС4Т-723 62E10 8181 11907235 04.1986 Rossosh
ЧС4Т-736 62E10 8194 11907367 1986 Rossosh
ЧС4Т-737 62E10 8195 11907375 1986 Rossosh
ЧС4Т-737 62E10 8195 11907375 1986 Balashov
ЧС4Т-737 62E10 8195 11907375 1986 11.2017 Rossosh
ЧС4Т-738 62E10 8196 11907383 1986 Rossosh
ЧС4Т-738 62E10 8196 11907383 1986 Balashov
ЧС4Т-738 62E10 8196 11907383 1986 12.2018 Rossosh
ЧС4Т-739 62E10 8197 11907391 1986 Rossosh
ЧС4Т-740 62E10 8198 11907409 05.1986 Rossosh
ЧС4Т-740 62E10 8198 11907409 05.1986 Balashov

Records shown: 316 of 316

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Written off
Current location and condition are unknown
Transferred to another depot
Refurbishment (change of the serial number)
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos