List of the vehicles

Gorky Railway. VL80S


Sort by: number / construction date / writing off date

«« 1 2 »»
Id number Built Written off Depot Note
ВЛ80С-012 12500237/12500245 1980 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-147/012Б
ВЛ80С-017 12500336/12500344 1980 Krasnyfimsk Секция Б · 061/017Б
ВЛ80С-027 12500534/12500542 1980 Krasnyfimsk
ВЛ80С-061 12501219/12501227 30.09.1980 Krasnyfimsk ВЛ80С-061/017Б
ВЛ80С-091 12501813/12501821 03.11.1980 Krasnyfimsk
ВЛ80С-093 12501854/12501862 11.1980 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-312/093Б
ВЛ80С-124 12502472/12502480 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-126 12502514/12502522 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-127 12502530/12502548 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-128 12502555/12502563 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-147 12502936/12502944 1981 Krasnyfimsk ВЛ80С-147/012Б
ВЛ80С-163 12503256/12503264 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-164 12503272/12503280 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-165 12503298/12503306 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-166 12503314/12503322 1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-167 12503330/12503348 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-185 12503694/12503702 1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-188 12503751/12503769 1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-218 12504353/12504361 1981 Lyangasovo 218/225А
ВЛ80С-225 12504502/12504759 1981 Lyangasovo Секция А · 218/225А
ВЛ80С-251 12505012/12505020 1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-263 12505251/12505269 1981 Krasnyfimsk Секция Б; СМЕ 283/263Б
ВЛ80С-272 12505434/12505442 1981 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-344/272Б
ВЛ80С-283 12505657/12505665 1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-283 12505657/12505665 1981 Krasnyfimsk 283/263Б
ВЛ80С-285 12505699/12505707 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-290 12505798/12505806 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-291 12505814/12505822 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-292 12505830/12505848 1981 Lyangasovo Секция А. ВЛ80С-359/292А
ВЛ80С-292 12505830/12505848 1981 Krasnyfimsk Секция А. ВЛ80С-359/292А
ВЛ80С-295 12505897/12505905 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-296 12505913/12505921 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-297 12505939/12505947 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-300 12505996/12506002 1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-301 12506010/12506028 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-302 12506036/12506044 1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-304 12506077/12506085 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-307 1981 Lyangasovo
ВЛ80С-308 12506150/12506168 1981 Krasnyfimsk ВЛ80С-308/320А
ВЛ80С-312 12506234/12506242 1981 Krasnyfimsk ВЛ80С-312/093Б
ВЛ80С-320 12506390/12506408 30.11.1981 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-308/320А
ВЛ80С-343 12506853/12506861 30.12.1981 Krasnyfimsk
ВЛ80С-344 12506879/12506887 1981 Krasnyfimsk СМЕ 344/272Б
ВЛ80С-345 12506895/12506903 1981 Krasnyfimsk СМЕ 345/498А
ВЛ80С-348 12506952/12506960 30.12.1981 Krasnyfimsk СМЕ 348/495Б
ВЛ80С-356 12507117/12507125 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-358 12507158/12507166 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-359 12507174/12507182 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-359 12507174/12507182 1982 Lyangasovo ВЛ80С-359/292А
ВЛ80С-359 12507174/12507182 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-360 12507190/12507208 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-361 12507216/12507224 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-362 12507232/12507240 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-364 12500948/12500930 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-365 12507299/12507307 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-366 12507315/12507323 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-412 12508230/12508248 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-414 12500427/12500914 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-415 12508297/12508305 1982 Murom
ВЛ80С-415 12508297/12508305 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-416 12508313/12508321 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-417 12508339/12508347 1982 Lyangasovo ВЛ80С-417/292Б
ВЛ80С-417 12508339/12508347 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-420 12508396/12508404 02.04.1982 Krasnyfimsk ВЛ80С-420/495А
ВЛ80С-422 12500419/12500229 1982 Agryz
ВЛ80С-423 12508453/12508461 28.04.1982 Lyangasovo
ВЛ80С-424 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-425 12508495/12508503 1982 Krasnyfimsk Консервация
ВЛ80С-426 12508511/12508529 1982 Murom
ВЛ80С-426 12508511/12508529 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-427 12508537/12508545 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-429 12508578/12508586 1982 Krasnyfimsk Консервация
ВЛ80С-430 12508594/12508602 1982 Vladimir
ВЛ80С-430 12508594/12508602 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-431 1982 Murom
ВЛ80С-432 12508636/12508644 04.1982 Vladimir
ВЛ80С-432 12508636/12508644 04.1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-433 12508651/12508669 1982 Murom
ВЛ80С-433 12508651/12508669 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-434 12508677/12508685 1982 Krasnyfimsk ВЛ80С-434/526Б
ВЛ80С-435 12508693/12508701 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-436 12508719/12508727 1982 Murom
ВЛ80С-438 12508750/12508768 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-455 12509097/12509105 1982 Murom
ВЛ80С-455 12509097/12509105 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-456 12509113/12509121 1982 Murom
ВЛ80С-456 12509113/12509121 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-457 12509139/12509147 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-464 12509279/12509287 1982 Murom
ВЛ80С-464 12509279/12509287 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-466 12509311/12509329 1982 Murom
ВЛ80С-466 12509311/12509329 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-483 12509659/12509667 1982 Murom
ВЛ80С-483 12509659/12509667 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-484 12509675/12509683 1982 Murom
ВЛ80С-487 ????????/12509741 1982 Murom
ВЛ80С-488 12509758/12509766 1982 Murom
ВЛ80С-488 12509758/12509766 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-495 12509899/12509907 08.1982 Krasnyfimsk СМЕ 420/495А; 348/495Б
ВЛ80С-498 12509956/12509964 1982 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-345/498А
ВЛ80С-499 12509972/12509980 07.1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-500 12509998/12510004 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-502 12510038/12510046 07.1982 Lyangasovo
ВЛ80С-503 12510053/12510061 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-513 12510251/12510269 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-522 12510434/12510442 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-523 12510459/12510467 31.08.1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-523 12510459/12510467 31.08.1982 Murom
ВЛ80С-523 12510459/12510467 31.08.1982 Krasnyfimsk Консервация
ВЛ80С-524 12510475/12510483 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-524 12510475/12510483 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-525 12510491/12510509 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-526 12510517/12510525 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-526 12510517/12510525 1982 Krasnyfimsk ВЛ80С-579/526А • ВЛ80С-434/526Б
ВЛ80С-527 12510533/12510541 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-528 12510558/12510566 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-528 12510558/12510566 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-529 12510574/12510582 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-530 12510590/12510608 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-531 12510616/12510624 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-532 12510632/12510640 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-536 12510715/12510723 09.1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-536 12510715/12510723 09.1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-537 12510731/12510749 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-538 12510756/12510764 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-539 12510772/12510780 1982 Krasnyfimsk Ремонт в Ростовский ЭРЗ
ВЛ80С-540 12510798/12510806 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-541 12510814/12510822 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-542 12510830/12510848 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-543 12510855/12510863 1982 Krasnyfimsk ВЛ80С-543/1493Б
ВЛ80С-544 12510871/12510889 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-545 12501243/12501235 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-573 12511457/12511465 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-574 12511473/12511481 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-575 12511499/12511507 1982 Lyangasovo
ВЛ80С-576 12511515/12511523 03.11.1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-577 12511531/12511549 10.1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-578 12511556/12511564 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-579 12511572/12511580 1982 Krasnyfimsk
ВЛ80С-634 12512679/12512687 1983 Lyangasovo СМЕ ВЛ80С-292/634А, ВЛ80С-686/634Б
ВЛ80С-653 12513057/12513065 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-654 12513073/12513081 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-655 12513099/12513107 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-656 12513115/12513123 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-657 12513131/12513149 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-664 12513271/12513289 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-669 12513370/12513388 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-670 12513396/12513404 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-672 12513438/12513446 1983 Krasnyfimsk Используется в качестве тренажёра
ВЛ80С-673 12513453/12513461 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-686 12513719/12513727 1983 Lyangasovo СМЕ ВЛ80С-686/634Б
ВЛ80С-694 12513875/12513883 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-700 12513990/12514006 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-701 12514014/12514022 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-702 12514030/12514048 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-703 12514055/12514063 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-705 12514097/12514105 1983 Murom
ВЛ80С-706 12514113/12514121 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-707 12514139/12514147 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-708 12514154/12514162 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-709 12514170/12514188 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-710 12514196/12514204 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-711 12514212/12514220 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-712 1983 2005 Lyangasovo
ВЛ80С-713 12514253/12514261 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-714 12514279/12514287 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-715 12514295/12514303 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-716 12514311/12514329 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-724 12514477/12514485 1983 Lyangasovo ВЛ80С-724/1193Б
ВЛ80С-726 12514519/12514527 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-728 12514550/12514568 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-733 12514659/12514667 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-733 12514659/12514667 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-734 12514675/12514683 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-735 12514691/12514709 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-736 12514717/12514725 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-737 12514733/12514741 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-738 12514758/12514766 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-739 12514774/12514782 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-740 12514790/12514808 31.05.1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-753 12515052/12515060 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-754 12515078/12515086 1983 Murom ВЛ80С-754/1732Б
ВЛ80С-754 12515078/12515086 30.06.1983 Krasnyfimsk ВЛ80С-754/1732Б
ВЛ80С-755 12515094/12515102 06.1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-756 12515110/12515128 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-757 12515136/12515144 06.1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-786 12515714/12515722 1983 Lyangasovo ВЛ80С-786/1020А
ВЛ80С-793 12515854/12515862 1983 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-814/793Б
ВЛ80С-798 12515953/12515961 31.08.1983 Lyangasovo Секция Б · ВЛ80С-1226/798Б
ВЛ80С-814 12516274/12516282 1983 Krasnyfimsk ВЛ80С-814/793Б
ВЛ80С-816 12516316/12516324 1983 Krasnyfimsk ВЛ80С-816/1655А
ВЛ80С-820 12516399/12516407 1983 Krasnyfimsk ВЛ80С-820/1530А
ВЛ80С-823 12516456/12516464 1983 Krasnyfimsk ВЛ80С-823/1171Б
ВЛ80С-834 12516670/12516688 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-835 12516696/12516704 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-836 12516712/12516720 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-837 12516738/12516746 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-838 12516753/12516761 1983 Lyangasovo
ВЛ80С-840 12516795/12516803 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-847 12516936/12516944 11.1983 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-902/847А
ВЛ80С-850 12516993/12517009 1983 Krasnyfimsk ВЛ80С-850/876А
ВЛ80С-861 12517215/12517223 1983 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1663/861Б
ВЛ80С-872 12517439/12517447 1983 Murom
ВЛ80С-876 12517512 1983 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-850/876А
ВЛ80С-881 12517611/12517629 1983 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1548/881Б
ВЛ80С-884 12517686/12517678 12.1983 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-895/884Б
ВЛ80С-891 12517819/12517827 1983 Krasnyfimsk
ВЛ80С-895 12517892/12517900 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-895/884Б
ВЛ80С-901 12518015/12518023 1984 Lyangasovo СМЕ 901/912А
ВЛ80С-902 12518031/12518049 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-902/847А
ВЛ80С-912 12518239/12518247 1984 Lyangasovo Секция А; 901/912А
ВЛ80С-912 12518239/12518247 1984 Lyangasovo Секция Б; СМЕ 913/912Б
ВЛ80С-912 12518239/12518247 1984 Krasnyfimsk Секция Б; СМЕ 913/912Б
ВЛ80С-913 12518254/12518262 1984 Lyangasovo ВЛ80С-913/912Б
ВЛ80С-913 12518254/12518262 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-913/912Б
ВЛ80С-927 12518536/12518544 02.1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-927/954Б
ВЛ80С-954 12519070/12519088 03.1984 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-927/954Б
ВЛ80С-963 12519252/12519260 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-964 12519278/12519286 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-965 12519294/12519302 03.1984 Murom
ВЛ80С-966 12519310/12519328 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-976 12519518/12519526 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-979 12519575/12519583 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-980 12519591/12519609 1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-980 12519591/12519609 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-981 12519617/12519625 04.1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-982 12519633/12519641 1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-982 12519633/12519641 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-983 12519658/12519666 03.04.1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-992 12519831/12519849 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-992/881Б
ВЛ80С-992 12519831/12519849 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1005 12520094/12520102 1984 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1006/1005Б
ВЛ80С-1006 12520110/12520128 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-1006/1005Б
ВЛ80С-1020 12520391/12520409 1984 Lyangasovo Секция А · ВЛ80С-786/1020А
ВЛ80С-1020 12520391/12520409 1984 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1168/1020Б
ВЛ80С-1041 12520813/12520821 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-1041/822А
ВЛ80С-1056 12521118/12521126 1984 Murom
ВЛ80С-1056 12521118/12521126 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1059 12521175/12521183 07.1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1059 12521175/12521183 07.1984 Lyangasovo
ВЛ80С-1060 12521191/12521209 1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1060 12521191/12521209 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-1061 12521217/12521225 1984 Murom
ВЛ80С-1061 12521217/12521225 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1062 12521233/12521241 07.1984 Lyangasovo
ВЛ80С-1063 12521258/12521266 1984 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-2737/1063А
ВЛ80С-1063 12521258/12521266 1984 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1569/1063Б
ВЛ80С-1067 12521332/12521340 1984 Murom СМЕ 1962/1067А; 1144/1067Б
ВЛ80С-1067 12521332/12521340 1984 Krasnyfimsk СМЕ 1962/1067А – Ростовский ЭРЗ; 1144/1067Б
ВЛ80С-1100 12521993/12522009 09.1984 Murom
ВЛ80С-1100 12521993/12522009 09.1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1101 1984 Gorkyj-Sort Секция А
ВЛ80С-1102 12522033/12522041 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1103 12522058/12522066 1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1103 12522058/12522066 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-1104 12522074/12522082 1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1104 12522074/12522082 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-1105 12522090/12522108 03.09.1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1125 12522496/12522504 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1126 12522512/12522520 1984 Krasnyfimsk 1126/1556Б
ВЛ80С-1127 12522538/12522546 1984 Krasnyfimsk Консервация
ВЛ80С-1128 ????????/12522561 1984 Krasnyfimsk Секция Б. ВЛ80С-1248/1128Б
ВЛ80С-1130 12522595/12522603 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-1130/1194Б
ВЛ80С-1130 12522595/12522603 1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-1130/1194Б
ВЛ80С-1132 12522637/12522645 11.1984 Krasnyfimsk ВЛ80С-1132/2173Б
ВЛ80С-1142 12522835/12522843 1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1142 12522835/12522843 1984 Lyangasovo
ВЛ80С-1143 12522850/12522868 1984 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1143 12522850/12522868 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1144 12522876/12522884 12.1984 Murom СМЕ 1144/1067Б
ВЛ80С-1144 12522876/12522884 12.1984 Krasnyfimsk СМЕ 1144/1067Б
ВЛ80С-1145 12522892/12522900 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1146 12522918/12522926 1984 Murom
ВЛ80С-1146 12522918/12522926 1984 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1168 12523353/12523361 1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1168/1020Б
ВЛ80С-1171 12523411/12523429 1985 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-823/1171Б
ВЛ80С-1193 12523858/12523866 1985 Lyangasovo Секция Б · ВЛ80С-724/1193Б
ВЛ80С-1194 12523874/12523882 1985 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1130/1194Б
ВЛ80С-1194 12523874/12523882 1985 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1130/1194Б
ВЛ80С-1205 12524096/12524104 1985 Murom ВЛ80С-1205/1566Б
ВЛ80С-1205 12524096/12524104 02.1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1205/1566Б
ВЛ80С-1214 12524278/12524286 02.1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1214/1499Б, ремонт в Ростовский ЭРЗ
ВЛ80С-1215 12524294/12524302 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1216 12524310/12524328 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1217 12524336/12524344 1985 Lyangasovo ВЛ80С-1217/1493А
ВЛ80С-1217 12524336/12524344 1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1217/1493А
ВЛ80С-1218 12524351/12524369 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1218 12524351/12524369 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1219 12524377/12524385 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1219 12524377/12524385 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1226 12524518/12524526 03.1985 Lyangasovo ВЛ80С-1226/798Б
ВЛ80С-1246 12524914/12524922 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1246 12524914/12524922 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1247 12524930/12524948 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1247 12524930/12524948 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1248 12524955/12524963 04.1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1248 12524955/12524963 04.1985 Krasnyfimsk 1248/1128Б
ВЛ80С-1249 12524971/12524989 1985 Murom
ВЛ80С-1249 12524971/12524989 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1250 12524997/12525002 01.04.1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1250 12524997/12525002 01.04.1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1264 12525275/12525283 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1265 12525291/12525309 04.1985 Krasnyfimsk Ремонт ТР-3 в СЛД-56 Горький-Центральный
ВЛ80С-1266 12525317/12525325 04.1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1266 12525317/12525325 04.1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1267 12525333/12525341 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1268 12525358/12525366 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1268 12525358/12525366 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1269 12525374/12525382 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1275 12525499/12525507 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1275 12525499/12525507 1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1275/1556А
ВЛ80С-1277 12525531/12525549 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1279 12525572/12525580 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1279 12525572/12525580 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1280 12525598/12525606 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1281 12525614/12525622 05.1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1302 12526034/12526042 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1303 12526059/12526067 1985 Murom
ВЛ80С-1303 12526059/12526067 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1304 12526075/12526083 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1305 12526091/12526109 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1305 12526091/12526109 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1307 12526133/12526141 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1307 12526133/12526141 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1308 12526158/12526166 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1308 12526158/12526166 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1309 12526174/12526182 06.1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1309 12526174/12526182 06.1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1310 12526190/12526208 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1310 12526190/12526208 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1312 12526232/12526240 1985 Murom
ВЛ80С-1339 12526778/12526786 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1339 12526778/12526786 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1340 12526794/12526802 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1340 12526794/12526802 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1341 12526810/12526828 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1342 12526836/12526844 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1342 12526836/12526844 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1344 12526877/12526885 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1346 12526919/12526927 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1346 12526919/12526927 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1347 12526935/12526943 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1348 12526950/12526968 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1348 12526950/12526968 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1349 12526976/12526984 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1349 12526976/12526984 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1350 12526992/12527008 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1350 12526992/12527008 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1351 12527016/12527024 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1353 12527057/12527065 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1353 12527057/12527065 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1358 12527156/12527164 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1370 12527396/12527404 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1372 12527438/12527446 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1372 12527438/12527446 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1372 12527438/12527446 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1373 12527453/12527461 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1373 12527453/12527461 1985 Lyangasovo СМЕ 1373А/1375
ВЛ80С-1374 12527479/12527487 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1375 12527495/12527503 08.1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1375/1373А
ВЛ80С-1376 12527511/12527529 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1391 12504239/12504221 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1392 12527834/12527842 1985 Murom
ВЛ80С-1393 12527859/12527867 09.1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1395 12527891/12527909 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1395 12527891/12527909 1985 Krasnyfimsk СМЕ 1395/1507Б
ВЛ80С-1401 12528014/12528022 1985 Murom
ВЛ80С-1401 12528014/12528022 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1404 12528071/12528089 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1409 12528188/12528188 1985 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-2158/1409Б
ВЛ80С-1418 12528352/12528360 1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1418/1714А
ВЛ80С-1421 12528410/12528428 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1422 12528436/12528444 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1423 12528451/12528469 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1424 12528477/12528485 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1431 12528618/12528626 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1435 12528691/12528709 11.10.1985 Krasnyfimsk Ремонт в Ростовский ЭРЗ
ВЛ80С-1436 12528717/12528725 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1437 12528733/12528741 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1438 12528758/12528766 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1439 12528774/12528782 1985 Murom
ВЛ80С-1439 12528774/12528782 1985 Krasnyfimsk 1.5ВЛ80С-1439/1530Б
ВЛ80С-1440 12528790/12528808 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1441 12528816/12528824 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1442 12528832/12528840 01.01.1985 Murom
ВЛ80С-1442 12528832/12528840 01.01.1985 Murom
ВЛ80С-1442 12528832/12528840 01.01.1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1443 12528857/12528865 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1444 12528873/12528881 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1444 12528873/12528881 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1445 12528899/12528907 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1445 12528899/12528907 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1445 12528899/12528907 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1446 12528915/12528923 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1446 12528915/12528923 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1447 12528931/12528949 1985 Murom
ВЛ80С-1447 12528931/12528949 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1458 12529152/12529160 1985 Murom Секция А · ВЛ80С-2103/1458А
ВЛ80С-1458 12529152/12529160 1985 Murom Секция Б · ВЛ80С-2104/1458Б
ВЛ80С-1458 12529152/12529160 1985 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-2104/1458Б
ВЛ80С-1458 12529152/12529160 11.1985 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-2103/1458А
ВЛ80С-1460 12529194/12529202 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1463 12529251/12529269 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1463 12529251/12529269 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1464 12529277/12529285 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1465 12529293/12529301 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1465 12529293/12529301 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1466 12529319/12529327 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1467 12529335/12529343 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1467 12529335/12529343 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1469 12529376/12529384 1985 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-1601/1469А
ВЛ80С-1471 12529418/12529426 12.1985 Murom Секция Б. ВЛ80С-1472/1471Б
ВЛ80С-1471 12529418/12529426 12.1985 Krasnyfimsk Секция Б. ВЛ80С-1472/1471Б
ВЛ80С-1472 12529434/12529442 1985 Murom ВЛ80С-1472/1471А
ВЛ80С-1472 12529434/12529442 1985 Krasnyfimsk ВЛ80С-1472/1471А
ВЛ80С-1473 12529459/12529467 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1473 12529459/12529467 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1474 12529475/12529483 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1474 12529475/12529483 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1475 12529491/12529509 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1477 12529533/12529541 1985 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1480 12529590/12529608 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1481 12529616/12529624 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1482 12529632/12529640 1985 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1482 12529632/12529640 1985 Lyangasovo
ВЛ80С-1485 12529699/12529707 01.1986 Murom
ВЛ80С-1485 12529699/12529707 01.1986 Krasnyfimsk Консервация
ВЛ80С-1487 12529731/12529749 1986 Murom
ВЛ80С-1487 12529731/12529749 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1488 12529756/12529764 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1488 12529756/12529764 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1489 12529772/12529780 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1490 12529798/12529806 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1491 12529814/12529822 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1491 12529814/12529822 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1492 12529830/12529848 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1493 12529855/12529863 1986 Lyangasovo Секция А · ВЛ80С-1217/1493А
ВЛ80С-1493 12529855/12529863 1986 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-543/1493Б
ВЛ80С-1493 12529855/12529863 1986 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-1217/1493А
ВЛ80С-1494 12529871/12529889 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1494 12529871/12529889 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1495 12529897/12529905 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1496 12529913/12529921 1986 Murom
ВЛ80С-1496 12529913/12529921 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1497 12529939/12529947 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1498 12529954/12529962 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1498 12529954/12529962 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1499 12529970/12529988 12.1986 Krasnyfimsk СМЕ 1511/1499А, 1214/1499Б — ремонт в Роствоский ЭРЗ
ВЛ80С-1500 12529996/12530002 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1500 12529996/12530002 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1501 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1502 12530036/12530044 1986 Murom
ВЛ80С-1503 12530051/12530069 1986 Murom
ВЛ80С-1503 12530051/12530069 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1504 12530077/12530085 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1504 12530077/12530085 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1505 12530093/12530101 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1505 12530093/12530101 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1506 12530119/12530127 1986 Krasnyfimsk ремонт Челябинский ЭРЗ
ВЛ80С-1507 12530135/12530143 1986 Krasnyfimsk Секция Б · ВЛ80С-1395/1507Б
ВЛ80С-1507 12530135/12530143 1986 Krasnyfimsk Секция А · ВЛ80С-2490/1507А
ВЛ80С-1509 12530176/12530184 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1510 12530192/12530200 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1510 12530192/12530200 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1511 12530218/12530226 1986 Krasnyfimsk СМЕ 1511/1499А
ВЛ80С-1512 12530234/12530242 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1513 12530259/12530267 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1513 12530259/12530267 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1514 12530275/12530283 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1514 12530275/12530283 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1515 12530291/12530309 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1515 12530291/12530309 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1516 12530317/12530325 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1516 12530317/12530325 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1517 12530333/12530341 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1517 12530333/12530341 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1519 12530374/12530382 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1520 12530390/12530408 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1521 12530416/12530424 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1521 12530416/12530424 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1522 12530432/12530440 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1522 12530432/12530440 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1523 12530457/12530465 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1523 12530457/12530465 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1524 12530473/12530481 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1524 12530473/12530481 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1525 12530499/12530507 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1525 12530499/12530507 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1527 12530531/12530549 1986 Krasnyfimsk
ВЛ80С-1529 12530572/12530580 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1529 12530572/12530580 1986 Krasnyfimsk ВЛ80С-1529/2149А
ВЛ80С-1530 12530598/12530606 1986 Krasnyfimsk ВЛ80С-820/1530А • ВЛ80С-1439/1530Б
ВЛ80С-1537 12530739/12530747 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1537 12530739/12530747 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1538 12530754/12530762 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1538 12530754/12530762 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1540 12530796/12530804 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1540 12530796/12530804 1986 Lyangasovo
ВЛ80С-1541 12530812/12530820 1986 Gorkyj-Sort
ВЛ80С-1541 12530812/12530820 1986 Lyangasovo


Shown records: 500 of 826

«« 1 2 »»
All in the one table / Written off and transferred separately
Hide photos / Show photos