List of the vehicles

Polregio, EN57


Sort by:  number  ·  construction date  ·  writing off date


«« 1 2 3 4 »»
Serial type Works number Built Written off Depot Note
EN57-001 5В/6В 1 02.1961 Kraków
EN57-001 5В/6В 1 02.1961 Rzeszów
EN57-001 5В/6В 1 02.1961 Warszawa отставлен в Przeworsk, ожидает ремонт
EN57-002 5B/6B 2 1961 11.1992 other
EN57-003 5B/6B 3 1961 04.2006 Kraków
EN57-004 5B/6B 4 1962 09.1984 Kraków
EN57-005 5B/6B 5 05.1962 Bydgoszcz
EN57-005 5B/6B 5 05.1962 Gdynia
EN57-005 5B/6B 5 05.1962 Kielce
EN57-005 5B/6B 5 05.1962 06.2016 Warszawa
EN57-006 5B/6B 6 05.1962 11.1979 Kraków
EN57-007 5B/6B 7 1962 12.1987 Kraków
EN57-008 5B/6B 8 1962 02.1992 other
EN57-009 5B/6B 9 07.1962 08.2012 Opole
EN57-010 5B/6B 10 07.1962 10.1968 Kraków
EN57-011 5B/6B 11 08.1962 05.2016 Kraków
EN57-012 5В/6В 12 08.1962 07.2016 Wrocław
EN57-013 5B/6B 13 08.1962 Kraków
EN57-013 5B/6B 13 08.1962 Szczecin
EN57-013 5B/6B 13 08.1962 Poznań
EN57-013 5B/6B 13 08.1962 11.2016 Warszawa
EN57-014 5B/6B 14 08.1962 10.2004 Kraków
EN57-015 5B/6B 15 09.1962 09.1987 Kraków
EN57-016 5B/6B 16 09.1962 06.1966 Kraków
EN57-017 5B/6B 17 09.1962 09.2004 Kraków
EN57-018 5B/6B 18 09.1962 12.1979 Kraków
EN57-019 5B/6B 19 10.1962 Kraków
EN57-019 5B/6B 19 10.1962 Rzeszów
EN57-019 5B/6B 19 10.1962 10.2016 Warszawa
EN57-020 5B/6B 20 11.1962 Olsztyn
EN57-020 5B/6B 20 11.1962 05.2014 Gdynia
EN57-021 5В/6В 21 11.1962 09.2004 Kraków
EN57-022 5B/6B 22 11.1962 Kraków
EN57-022 5B/6B 22 11.1962 Wrocław с 12.2014 — apeнда KS Koleje Śląskie Sp. z o.o.
EN57-022 5B/6B 22 11.1962 07.2019 Warszawa
EN57-023 5В/6В 23 11.1962 10.2004 Kraków
EN57-024 5В/6В 24 1962 03.1995 other Tarnowskie Góry
EN57-025 5В/6В 25 12.1962 08.1996 other Tarnowskie Góry
EN57-026 5В/6В 26 1962 other с 2000 — рабочий поезд в KP Kotlarnia
EN57-027 5B/6B 27 12.1962 08.1999 other Katowice
EN57-028 5B/6B 28 01.1963 09.1999 other Katowice
EN57-029 5B/6B 29 01.1963 10.1995 other Kędzierzyn Koźle
EN57-030 5B/6B 30 1963 01.1995 other Kędzierzyn Koźle
EN57-031 5B/6B 31 1963 06.1993 other Częstochowa
EN57-032 5B/6B 32 1963 11.1992 other Częstochowa
EN57-033 5B/6B 33 03.1963 09.2004 Kraków
EN57-034 5B/6B 34 03.1963 other Tarnów
EN57-035 5B/6B 35 1963 01.1991 Kraków
EN57-036 1963 other
EN57-037 5B/6B 37 04.1963 04.2006 Kraków
EN57-038 5B/6B 38 1963 Kraków
EN57-038 5B/6B 38 1963 Warszawa
EN57-040 5B/6B 40 1963 12.1995 other
EN57-041 5В/6В 41 1963 07.2016 Łódź
EN57-042 5B/6B 42 1963 Poznań
EN57-042 5B/6B 42 1963 01.2017 Warszawa
EN57-043 5В/6В 43 06.1963 10.1995 other
EN57-044 5В/6В 44 1963 02.1969 other
EN57-045 5B/6B 45 07.1963 10.1993 other
EN57-046 5В/6В 46 07.1963 04.2019 Zielona Góra
EN57-047 5B/6B 47 1963 Rzeszów
EN57-047 5B/6B 47 1963 10.2016 Warszawa
EN57-048 5В/6В 48 1963 1993 other
EN57-049 5В/6В 49 1963 1995 other
EN57-050 5В/6В 50 1963 08.1996 other
EN57-051 5B/6B 51 1963 08.1996 other Katowice
EN57-052 5B/6B 52 09.1963 01.1995 other Kędzierzyn Koźle
EN57-053 1963 other
EN57-054 1963 other
EN57-055 5В/6В 55 10.1963 10.1966 other
EN57-056 5В/6В 56 10.1963 Gdynia
EN57-056 5В/6В 56 10.1963 04.2016 Warszawa
EN57-057 5В/6В 57 10.1963 08.1998 other
EN57-058 5В/6В 58 1963 1993 other
EN57-059 5В/6В 59 1963 1996 other
EN57-060 5В/6В 60 11.1963 08.1987 other
EN57-061 5В/6В 61 1963 2001 other
EN57-062 5В/6В 62 1963 1968 other
EN57-063 5B/6B 63 12.1963 07.2019 Szczecin
EN57-064 5B/6B 64 12.1963 11.1991 other
EN57-065 5В/6В 65 12.1963 03.2001 other
EN57-066 5В/6В 66 12.1963 07.2003 other
EN57-067 1963 02.2003 other
EN57-068 1964 other
EN57-069 1964 other
EN57-070 1964 other
EN57-071 1964 other
EN57-072 1964 other
EN57-073 5B/6B 73 03.1964 07.2019 Olsztyn
EN57-074 5В/6В 74 03.1964 10.1997 other
EN57-075 5В/6В 75 1964 2017 Poznań
EN57-076 5В/6В 76 04.1964 Białystok
EN57-077 5В/6В 77 04.1964 Wrocław
EN57-078 5В/6В 78 1964 1995 other
EN57-079 5В/6В 79 1964 1988 other
EN57-080 5В/6В 80 1964 01.2003 Wrocław
EN57-081 5В/6В 81 1964 04.1997 other Tłuszcz
EN57-082 5B/6B 82 1964 2013 other
EN57-083 1964 1968 other
EN57-084 1964 other
EN57-085 5B/6B 85 1964 2013 other
EN57-086 5В/6В 86 1964 1991 other
EN57-087 5B/6B 87 07.1964 Wrocław
EN57-087 5B/6B 87 07.1964 07.2019 Poznań
EN57-088 1964 other
EN57-089 1964 other
EN57-090 1964 other
EN57-091 1964 other
EN57-092 5В/6В 92 1964 1996 other
EN57-093 5В/6В 93 1964 2013 Gdynia
EN57-094 5B/6B 94 1964 10.1997 other
EN57-095 5B/6B 96 10.1964 07.2019 Lublin
EN57-096 5В/6В 10.1964 02.1996 other Częstochowa
EN57-097 1964 other
EN57-098 1964 other
EN57-099 1964 other
EN57-100 5В/6В 12.1964 12.2002 Wrocław
EN57-101 1964 other
EN57-102 1964 other
EN57-103 1964 other
EN57-104 1964 2003 other
EN57-105 1964 2003 other
EN57-106 5B/6B 12.1964 12.1998 Wrocław
EN57-107 5В/6В 1965 2003 other
EN57-108 5B/6B 111 1965 Opole
EN57-109 5B/6B 112 02.1965 02.2003 other
EN57-110 5B/6B 113 02.1965 04.2019 Zielona Góra
EN57-111 5B/6B 114 1965 1998 Warszawa
EN57-112 5В/6В 115 03.1965 07.2019 Poznań
EN57-113 5B/6B 116 1965 07.2019 Poznań
EN57-114 5B/6B 117 1965 1997 Opole
EN57-115 5В/6В 118 1965 1991 Opole
EN57-116 5B/6B 119 1965 1993 Opole
EN57-117 5В/6В 120 1965 1994 Opole
EN57-118 5В/6В 121 1965 1998 other
EN57-119 5В/6В 122 1965 04.2019 Zielona Góra
EN57-120 5В/6В 123 1965 2003 other
EN57-121 1965 other
EN57-122 1965 1997 other
EN57-123 5В/6В 126 06.1965 Opole
EN57-123 5В/6В 126 06.1965 Warszawa c 01.2017 — apeнда Zielona Góra
EN57-124 1965 1999 other
EN57-125 5B/6B 07.1965 04.1986 other
EN57-126 1965 1999 other
EN57-127 1965 other
EN57-128 5В/6В 131 1965 1997 other
EN57-129 5В/6В 132 1965 1995 other
EN57-130 5B/6B 133 1965 07.2019 Zielona Góra
EN57-201 5Bk/6Bk 1977 2012 other
EN57-202 5B/6B 1968 08.2012 Wrocław ожидание утилизации
EN57AL-204 5B/6B 1987 Warszawa
EN57-205 5Bk/6Bk 205 1987 other Tarnowskie Góry
EN57-205 5Bk/6Bk 205 1987 other Katowice
EN57-205 5Bk/6Bk 205 1987 07.2019 Opole с 24.09.2017 — ожидает ремонт
EN57-206 other
EN57-601 1966 other
EN57-602 5В/6В 136 1966 02.2019 Opole
EN57-603 5В/6В 136 1966 Warszawa
EN57-603 5В/6В 136 1966 Kraków
EN57-603 5B/6B 136 1966 other Sucha Beskidzka · mod→EN71-022
EN57-604 5B/6B 09.1966 05.1995 Poznań
EN57-605 5B/6B 1966 12.1998 Poznań
EN57-606 5В/6В 139 09.1966 Poznań
EN57-606 5В/6В 139 09.1966 10.2018 Białystok
EN57-607 1966 2002 other
EN57-608 5В/6В 141 09.1966 Warszawa
EN57-608 5В/6В 141 09.1966 other Katowice
EN57-608 5В/6В 141 09.1966 Poznań
EN57-608 5В/6В 141 09.1966 Wrocław
EN57-609 5B/6B 10.1966 10.2001 other Katowice
EN57-610 1966 other
EN57-611 1966 other
EN57-612 5B/6B 145 11.1966 other Katowice
EN57-612 5B/6B 145 11.1966 Łódź
EN57-612 5B/6B 145 11.1966 Warszawa с 11.07.2014 — аренда Lublin
EN57-613 5B/6B 146 11.1966 other Katowice
EN57-613 5B/6B 146 11.1966 Olsztyn c 17.06.2018 — oжидает ремонт
EN57-614 1966 10.2016 Warszawa
EN57-615 1966 1987 other
EN57-616 1966 10.2016 Warszawa
EN57-617 1966 other
EN57-618 1966 2003 other
EN57-619 5B/6B 12.1966 09.1996 Poznań
EN57-620 5B/6B 12.1966 12.2002 other Katowice
EN57-621 5B/6B 154 12.1966 other Katowicе
EN57-621 5B/6B 154 12.1966 Szczecin
EN57-621 5B/6B 154 12.1966 02.2019 Wrocław ожидает утилизации
EN57-622 1967 other
EN57-623 1967 1988 other
EN57-624 1967 other
EN57-625 1967 other
EN57-626 1967 other
EN57-627 5B/6B 1967 05.1990 Poznań
EN57-628 5B/6B 161 02.1967 Wrocław
EN57-629 1967 2007 other
EN57-630 1967 other
EN57-631 1967 other
EN57-632 1967 02.2013 other
EN57-633 1967 other
EN57-634 5B/6B 167 03.1967 Poznań
EN57-634 5B/6B 167 03.1967 07.2019 Olsztyn
EN57-635 5B/6B 168 03.1967 Kraków c 13.03.2018 — oжидает ремонт
EN57-636 5B/6B 639 04.1967 other Katowice
EN57-636 5B/6B 639 04.1967 Opole
EN57-636 5B/6B 639 04.1967 Poznań
EN57-636 5B/6B 639 04.1967 Warszawa
EN57-636 5B/6B 639 04.1967 Łódź
EN57-637 1967 other
EN57-639 1967 other
EN57-640 1967 08.2012 other
EN57-641 5B/6B 644 05.1967 other Katowice
EN57-641 5B/6B 644 05.1967 Olsztyn
EN57-641 5B/6B 644 05.1967 Gdynia
EN57-642 1967 other
EN57-643 1967 other
EN57-644 1967 other
EN57-645 5B/6B 178 06.1967 07.2019 Poznań
EN57-646 5B/6B 179 1967 Wrocław c 23.03.2015 — apeнда Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi
EN57-646 5B/6B 179 1967 Gdynia
EN57-647 1967 08.2012 other
EN57-648 1967 other
EN57-649 1967 1989 other
EN57-650 5B/6B 653 07.1967 Łódź с 03.01.2019 — аренда Koleje Śląskie Sp. z o.o.
EN57-651 5B/6B 654 07.1967 Zielona Góra
EN57-652 1967 other
EN57-653 5B/6B 186 08.1967 Warszawa
EN57-653 5B/6B 186 08.1967 other Katowice
EN57-653 5B/6B 186 08.1967 05.2019 Szczecin
EN57-654 1967 08.2012 Bydgoszcz
EN57-655 5B/6B 188 08.1967 Bydgoszcz
EN57-655 5B/6B 188 08.1967 Warszawa
EN57-656 1967 1998 other
EN57-657 1967 other
EN57-658 5B/6B 191 09.1967 Bydgoszcz
EN57-658 5B/6B 191 09.1967 Warszawa
EN57-659 5B/6B 192 1967 Bydgoszcz
EN57-660 1967 other
EN57-661 1967 1989 other
EN57-662 1967 other
EN57-663 1967 other
EN57-664 5B/6B 197 11.1967 Wrocław
EN57-664 5B/6B 197 11.1967 Poznań
EN57-664 5B/6B 197 11.1967 04.2019 Zielona Góra
EN57-665 1967 other
EN57-666 1967 other
EN57-667 1967 07.2016 other
EN57-668 1967 other
EN57-669 1967 other
EN57-670 1967 other
EN57-671 1967 01.2017 Warszawa
EN57-672 5B/6B 205 12.1967 Olsztyn
EN57-672 5B/6B 205 12.1967 Kraków
EN57-673 5B/6B 206 12.1967 Poznań
EN57-673 5B/6B 206 12.1967 Kraków
EN57-674 5B/6B 207 01.1968 Szczecin
EN57-674 5B/6B 207 01.1968 Poznań
EN57-674 5B/6B 207 01.1968 08.2018 Lublin
EN57-675 5B/6B 208 01.1968 Bydgoszcz
EN57-675 5B/6B 208 01.1968 Gdynia
EN57-676 1968 other
EN57-677 1968 09.2001 other
EN57-678 5B/6B 211 02.1968 Wrocław
EN57-678 5B/6B 211 02.1968 Opole
EN57-678 5B/6B 211 02.1968 Wrocław
EN57-678 5B/6B 211 02.1968 Gdynia отставлен в Chojnice
EN57-679 5B/6B 1968 Wrocław
EN57-679 5B/6B 1968 Gdynia
EN57-680 1968 other
EN57-681 1968 other
EN57-682 5B/6B 215 1968 Bydgoszcz
EN57-682 5B/6B 215 1968 Gdynia
EN57-683 5B/6B 216 03.1968 04.2019 Kraków
EN57-684 1968 other
EN57-685 1968 08.2012 other
EN57-686 5B/6B 219 04.1968 other Łazy
EN57-686 5B/6B 219 04.1968 Olsztyn
EN57-686 5B/6B 219 04.1968 07.2018 Opole
EN57-687 1968 08.2012 other
EN57-688 5B/6B 221 04.1968 07.2019 Warszawa
EN57-689 1968 other
EN57-690 1968 2013 other
EN57-691 1968 02.2013 other
EN57-692 1968 05.2013 other
EN57-693 1968 02.2013 other
EN57-694 5B/6B 227 06.1968 Wrocław
EN57-695 5B/6B 228 1968 Kraków
EN57-695 5B/6B 228 1968 Bydgoszcz
EN57-695 5B/6B 228 1968 07.2019 Warszawa
EN57-696 5B/6B 229 06.1968 Skarżysko-Kamienna
EN57-696 5B/6B 229 06.1968 Łódź
EN57-697 1968 08.2012 other
EN57-698 1968 other
EN57-699 5B/6B 232 08.1968 other Katowice
EN57-699 5B/6B 232 08.1968 Lublin
EN57-699 5B/6B 232 08.1968 Wrocław
EN57-699 5B/6B 232 08.1968 Rzeszów
EN57-699 5B/6B 232 08.1968 10.2016 Warszawa
EN57-700 1968 08.2012 other
EN57-701 5B/6B 234 1968 Olsztyn
EN57-702 5B/6B 235 1968 Bydgoszcz
EN57-703 1968 2000 other
EN57-704 1968 other
EN57-705 1968 2003 other
EN57-706 1968 other
EN57-707 1968 2000 other
EN57-708 5B/6B 708 10.1968 Szczecin
EN57-708 5B/6B 708 10.1968 Poznań
EN57-708 5B/6B 708 10.1968 07.2016 Białystok
EN57-709 1968 07.2016 other
EN57-710 1968 other
EN57-711 1968 08.2012 other
EN57-712 1968 07.2016 other
EN57-713 5B/6B 1968 08.1983 Łódź
EN57-714 5B/6B 247 11.1968 Bydgoszcz
EN57-715 1968 other
EN57-716 5B/6B 716 11.1968 Gdynia
EN57-717 1968 other
EN57-718 1968 08.2012 other
EN57-719 5B/6B 252 12.1968 Szczecin
EN57-719 5B/6B 252 12.1968 Warszawa с 02.2017 — аренда Lublin
EN57-720 1968 02.2017 Poznań
EN57-721 1968 other
EN57-722 1968 08.2012 other
EN57-723 1969 other
EN57-724 5B/6B 257 01.1969 Bydgoszcz
EN57-725 5B/6B 258 01.1969 Olsztyn
EN57-726 5B/6B 259 1969 Bydgoszcz
EN57-726 5B/6B 259 1969 Gdynia
EN57-727 1969 08.2012 other
EN57-728 5B/6B 261 02.1969 Bydgoszcz
EN57-728 5B/6B 261 02.1969 12.2018 Warszawa
EN57-729 1969 1993 other
EN57-731 1969 other
EN57-732 1969 07.2016 other
EN57-733 1969 other
EN57-734 1969 08.2012 other
EN57-735 1969 1990 other
EN57-736 1969 10.2016 Warszawa
EN57-737 5B/6B 270 04.1969 other Malbork
EN57-737 5B/6B 270 04.1969 Gdynia
EN57-737 5B/6B 270 04.1969 other Toruń
EN57-737 5B/6B 270 04.1969 Bydgoszcz
EN57-737 5B/6B 270 04.1969 Wrocław
EN57-738 1969 08.2013 other
EN57-739 5В/6В 272 04.1969 Łódź
EN57-739 5В/6В 272 04.1969 Lublin
EN57-739 5В/6В 272 04.1969 Olsztyn
EN57-739 5В/6В 272 04.1969 Gdynia
EN57-740 5В/6В 273 05.1969 08.2012 Wrocław ожидание утилизации
EN57-741 5B/6B 274 05.1969 08.2012 Olsztyn ожидание утилизации
EN57-742 5B/6B 275 05.1969 07.2019 Poznań
EN57-743 1969 other
EN57-744 1969 1993 other
EN57-745 1969 05.2013 other
EN57-746 1969 07.2016 other
EN57-747 1969 05.2013 other
EN57-748 1969 1992 other
EN57-749 6B/6B 282 07.1969 Bydgoszcz
EN57-749 6B/6B 282 07.1969 08.2018 Łódź
EN57-750 5B/6B 283 1969 Bydgoszcz
EN57-750 5B/6B 283 1969 Gdynia
EN57-751 1969 05.2004 other
EN57-752 1969 1989 other
EN57-753 5B/6B 286 1969 Skarżysko-Kamienna
EN57-753 5B/6B 286 1969 Łódź mod→EN57AL-753
EN57AL-753 5B/6B 286 1969 Łódź ex EN57-753
EN57-754 1970 other
EN57-755 1970 02.2017 Warszawa
EN57-756 5B/6B 290 05.1970 other Toruń
EN57-756 5B/6B 290 05.1970 Bydgoszcz
EN57-757 1970 other
EN57-758 5B/6B 292 1970 09.2019 Bydgoszcz
EN57-759 1970 other
EN57-760 5B/6B 294 1970 06.1999 Gdynia
EN57-761 295 1970 07.2019 Warszawa
EN57-762 1970 07.2016 Warszawa
EN57-763 1970 07.2016 Warszawa
EN57-764 1970 2003 other
EN57-765 5B/6B 06.1970 Bydgoszcz
EN57-765 5B/6B 06.1970 Gdynia с 27.10.2016 — ожидает ремонт, отставлен в Chojnice
EN57-766 1970 other
EN57-767 1970 09.2016 Warszawa
EN57-769 5B/6B 303 03.1970 Gdynia
EN57-770 5B/6B 304 07.1970 Gdynia
EN57-770 5B/6B 304 07.1970 other Toruń
EN57-770 5B/6B 304 07.1970 Bydgoszcz
EN57-771 1970 other
EN57-772 1970 other
EN57-773 1970 08.2012 other
EN57-774 1970 07.2016 Warszawa
EN57-775 1970 09.2016 Warszawa
EN57-776 5B/6B 09.1970 04.1983 Łódź
EN57-777 1970 2003 other
EN57-778 1970 other
EN57-779 312 1970 07.2019 Olsztyn
EN57-780 5B/6B 313 1970 Wrocław
EN57-780 5B/6B 313 1970 07.2019 Bydgoszcz
EN57-781 5B/6B 314 1970 Wrocław
EN57-781 5B/6B 314 1970 Kraków
EN57-782 1970 1971 other
EN57-783 1970 05.2013 Łódź
EN57-784 1970 05.2013 Bydgoszcz
EN57-785 1970 other
EN57-786 1970 other
EN57-787 5B/6B 320 1970 09.2016 Warszawa
EN57-788 1970 other
EN57-789 1970 other
EN57-790 1970 other
EN57-791 1970 1983 other
EN57-792 5B/6B 325 1970 Opole
EN57-792 5B/6B 325 1970 Bydgoszcz
EN57-793 1970 07.2016 Warszawa
EN57-794 1970 2013 other
EN57-795 1970 2013 other
EN57-796 1970 07.2016 Warszawa
EN57-797 1970 07.2016 Zielona Góra
EN57-798 1971 07.2016 Łódź
EN57-799 5B/6B 332 1971 Bydgoszcz
EN57-799 5B/6B 332 1971 Gdynia
EN57-800 5B/6B 333 1971 04.2016 Gdynia
EN57-801 1971 10.2016 Warszawa
EN57-802 1971 1996 other
EN57-803 5B/6B 336 02.1971 Skarżysko-Kamienna
EN57-803 5B/6B 336 02.1971 Łódź
EN57-803 5B/6B 336 02.1971 Lublin
EN57-803 5B/6B 336 02.1971 08.2012 Kielce
EN57-804 5B/6B 337 02.1971 07.2019 Gdynia
EN57-805 5B/6B 338 02.1971 Kraków
EN57-805 5B/6B 338 02.1971 Bydgoszcz
EN57-805 5B/6B 338 02.1971 Warszawa
EN57-806 1971 07.2016 Łódź
EN57-807 1971 08.2017 Opole
EN57-808 5B/6B 341 03.1971 Skarżysko-Kamienna
EN57-808 5B/6B 341 03.1971 06.2002 Łódź
EN57-809 5B/6B 342 03.1971 Lublin
EN57-809 5B/6B 342 03.1971 Skarżysko-Kamienna
EN57-809 5B/6B 342 03.1971 other Idzikowice
EN57-809 5B/6B 342 03.1971 Łódź
EN57-809 5B/6B 342 03.1971 Lublin mod→EN57AL-3010
EN57-810 5B/6B 343 1971 Warszawa
EN57-811 1971 08.2012 other
EN57-812 5B/6B 345 03.1971 Poznań
EN57-812 5B/6B 345 03.1971 Szczecin
EN57-812 5B/6B 345 03.1971 Białystok
EN57-812 5B/6B 345 03.1971 Warszawa
EN57-812 5B/6B 345 03.1971 Lublin
EN57-812 5B/6B 345 03.1971 Łódź
EN57-813 5B/6B 346 04.1971 other Katowice
EN57-813 5B/6B 346 04.1971 Opole
EN57-813 5B/6B 346 04.1971 02.2019 Wrocław
EN57-814 1971 2001 other
EN57-815 348 1971 07.2019 Bydgoszcz
EN57-816 5B/6B 349 04.1971 other Katowice
EN57-816 5B/6B 349 04.1971 Rzeszów
EN57-816 5B/6B 349 04.1971 Warszawa
EN57-817 1971 other
EN57-818 1971 1995 other
EN57-819 1971 2003 other
EN57-820 5B/6B 353 1971 04.2019 Wrocław ожидает списания
EN57-821 1971 1988 other
EN57-822 5B/6B 355 1971 Lublin с 15.05.2018 — ожидает ремонт
EN57-823 1971 2000 other
EN57-824 1971 2002 other
EN57-825 1971 1989 other
EN57-826 1971 other
EN57-827 5B/6B 360 1971 09.2018 Poznań
EN57-828 5B/6B 361 1971 07.2019 Poznań
EN57-829 5B/6B 362 1971 09.2016 Poznań ожидает утилизации
EN57-830 1971 2003 other
EN57-831 1971 other
EN57-832 1971 04.2013 Szczecin
EN57-833 1971 2002 other
EN57-834 1971 09.2016 Bydgoszcz
EN57-835 1971 05.2013 Bydgoszcz
EN57-836 369 1971 09.2016 Bydgoszcz
EN57-837 1971 07.2016 Warszawa
EN57-839 1971 other
EN57-840 1971 other
EN57-841 1971 other
EN57-842 1971 other
EN57-843 1971 01.2016 Łódź
EN57-844 1971 06.2018 Szczecin
EN57-846 379 1971 02.2019 Poznań
EN57-847 5B/6B 380 1971 Skarżysko-Kamienna
EN57-847 5B/6B 380 1971 Łódź
EN57-847 5B/6B 380 1971 Poznań
EN57-847 5B/6B 380 1971 Zielona Góra
EN57-848 1971 other
EN57-849 5B/6B 382 1971 Bydgoszcz
EN57-849 5B/6B 382 1971 Gdynia
EN57-850 1971 01.2016 Warszawa
EN57-851 1971 07.2016 Szczecin
EN57-852 385 1971 02.2019 Wrocław
EN57-853 386 1971 07.2018 Opole
EN57-854 1971 other
EN57-855 5B/6B 388 1971 06.2016 other
EN57-856 389 1971 09.2016 Wrocław
EN57-857 5B/6B 390 12.1971 Skarżysko-Kamienna
EN57-857 5B/6B 390 12.1971 Olsztyn
EN57-857 5B/6B 390 12.1971 Zielona Góra


Records shown: 500 of 1965

«« 1 2 3 4 »»

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Written off
Current location and condition are unknown
Transferred to another depot
Refurbishment (change of the serial number)
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos