List of the vehicles

Moscow Railway, TCh-7 Ramenskoye (EMU)


Открыто в 1965 году в связи с переводом парка из депо Панки


Sort by:  number  ·  construction date  ·  writing off date


Model Serial type Works number ID number Built Written off Note
ДГ14-1 (Not in the list) 1941
Да20-11 Da 1945
ЭМ2-029 EM2 2004
ЭМ2И-004 EM2I 2004
ЭМ2И-007 EM2I 12.2004 07.2020 Московский ЛРЗ
ЭМ4-001 EM4 09.2003 07.2020
ЭМ4-006 EM4 01.2004
ЭМ4-007 EM4 2005 11.2017
ЭМ4-008 EM4 06.2005
ЭМ4-009 EM4 07.2005 БЗ Могзон
ЭМ4-010 EM4 07.2005 БЗ Курск
ЭМ4-011 EM4 08.2005
ЭМ4-012 EM4 09.2005 ex ЭР2-1100
ЭМ4-012 EM4 09.2005
ЭМ4-015 EM4 03.2006
ЭД2Т-003П EMU ED2T 62-236 04.1993 2021
ЭД2Т-0013 EMU ED2T 62-233 02.1995
ЭД2Т-0017 EMU ED2T 62-233 04.1995
ЭД2Т-0029 EMU ED2T 62-233 07.1996
ЭД2Т-0033 EMU ED2T 62-233 10.1996 01-02-016003(ЭД4М)-001308-05-06-08-019207(ЭД4М)-10-09
ЭД2Т-0035 EMU ED2T 62-233 12.1996
ЭД2Т-0045 EMU ED2T 62-333 10.1997
ЭД2Т-0050 EMU ED2T 62-233 03.1998 01-10-07-02-06-05-08-03-04-09
ЭД4МК-0020 EMU ED4 62-301 05.1999
ЭД4МК-0022 EMU ED4 62-301 06.1999 "Сергей Есенин"
ЭД4МК-0026 EMU ED4 62-301 10.1999
ЭД4МК-0030 EMU ED4 62-301 01.2000
ЭД4М-0046 EMU ED4 62-301 11.2000 ЭД4М-3045
ЭД4МК-0048 EMU ED4 62-301 12.2000
ЭД4МК-0052 EMU ED4 62-301 05.2001
ЭД4М-0066 EMU ED4 62-301 01.2002 КР-2 Московский ЛРЗ
ЭД4М-0067 EMU ED4 62-301 02.2002
ЭД4МК-0073 EMU ED4 62-301 12875 07.2002
ЭД4МК-0074 EMU ED4 62-301 07.2002
ЭД4МК-0075 EMU ED4 62-301 07.2002
ЭД4МК-0075 EMU ED4 62-301 07.2002 Расформирован
ЭД4М-0086 EMU ED4 62-301 05.2003 01-10-05-006606-3036-02-08-3021-07-04-09
ЭД4М-0087 EMU ED4 62-301 07.2003
ЭД4М-0095 EMU ED4 62-301 09.2003 ЭД4М-3039
ЭД4М-0096 EMU ED4 62-301 11.2003
ЭД4М-0100 EMU ED4 62-301 11.2003
ЭД4М-0103 EMU ED4 62-301 12.2003
ЭД4М-0105 EMU ED4 62-301 02.2004 Расформирован
ЭД4М-0107 EMU ED4 62-301 01.2004 Расформирован
ЭД4М-0113 EMU ED4 62-301 04.2004 01-02-03-04-011903-05-06-08-07-10-09
ЭД4М-0119 EMU ED4 62-301 08.2004 Расформирован
ЭД4М-0127 EMU ED4 62-301 11.2004 ЭД4М-014605
ЭД4М-0129 EMU ED4 62-301 12.2004 01-02-07-017708-03-06-10-013805-05-08-020109
ЭД4М-0130 EMU ED4 62-301 12.2004
ЭД4М-0133 EMU ED4 62-301 03.2005
ЭД4М-0136 EMU ED4 62-301 08.2005 01-02-03-04-05-06-08-07-013807-10-09
ЭД4М-0138 EMU ED4 62-301 08.2005 Расформирован
ЭД4М-0142 EMU ED4 62-301 10.2005
ЭД4М-0144 EMU ED4 62-301 12.2005 ЭД4М-010707, 011908
ЭД4М-0146 EMU ED4 62-301 12.2005 Расформирован Вагон 05 — КР-2 МЛРЗ
ЭД4М-0148 EMU ED4 62-301 12.2005 ЭД4М-3004 МЛРЗ
ЭД4М-0149 EMU ED4 62-301 12.2005
ЭД4М-0158 EMU ED4 62-301 03.2006
ЭД4М-0163 EMU ED4 62-301 06.2006 ЭД4М-3055
ЭД4М-0165 EMU ED4 62-301 06.2006 КР Красноярский ЭВРЗ
ЭД4М-0197 EMU ED4 62-301 04.2007 КР-1 Московский ЛРЗ (09-10-07-08-02-03-06-05-04)
ЭД4М-0198 EMU ED4 62-301 04.2007 Расформирован Вагон 07 — КР-2 МЛРЗ
ЭД4М-0200 EMU ED4 62-301 05.2007 01-020102-020103-020105-06-3022-020104-019810-07-10-09
ЭД4М-0201 EMU ED4 62-301 05.2007 Расформирован
ЭД4М-0207 EMU ED4 62-301 07.2007 Вагоны 06 и 07; Вагон 07 — КР-2 МЛРЗ
ЭД4М-0225 EMU ED4 62-301 02.2008
ЭД4М-0229 EMU ED4 62-301 03.2008
ЭД4М-0278 EMU ED4 62-301 07.2009
ЭД4М-0280 EMU ED4 62-301 08.2009
ЭД4М-0283 EMU ED4 62-301 08.2009 ЭД4М-020706
ЭД4М-0286 EMU ED4 62-301 08.2009 ЭД4М-010510, 014603
ЭД4М-0287 EMU ED4 62-301 09.2009 ЭД4М-010708
ЭД4М-0288 EMU ED4 62-301 09.2009 01-013802-3024-013806-05-06-08-07-11-010710-09
ЭД4М-0289 EMU ED4 62-301 09.2009 ЭД4М-010706
ЭД4М-0291 EMU ED4 62-301 10.2009
ЭД4М-0293 EMU ED4 62-301 10.2009 01-02-05-04-03-06-020108-07-10-09
ЭД4М-0294 EMU ED4 62-301 12.2009
ЭД4М-0295 EMU ED4 62-301 10.2009 ЭД4М-3014
ЭД4М-0298 EMU ED4 62-301 12.2009
ЭД4М-0352 EMU ED4 62-301 12.2010 «РЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0353 EMU ED4 62-301 12.2010 «РЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0353 EMU ED4 62-301 12.2010 «РЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0363 EMU ED4 62-301 03.2011 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0401 EMU ED4 62-301 03.2012 «PЭКС. Регион-экспресс»; 01-02-03-04-05-06-08-07-10-09
ЭД4М-0434 EMU ED4 62-301 01.2013 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0462 EMU ED4 62-301 06.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0465 EMU ED4 62-301 07.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0478 EMU ED4 62-301 10.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-0481 EMU ED4 62-301 11.2014 «PЭКС. Регион-экспресс»
ЭД4М-1009 EMU ED4 62-303 12.2005
ЭД4М-1033 EMU ED4 62-303 12.2011
ЭД4М-3004 EMU ED4 13006861 11.2007 ЭД4М-0148
ЭД4М-3012 EMU ED4 62-303 11.2007 ЭД4М-0197
ЭД4М-3013 EMU ED4 62-304 13459318 11.2007
ЭД4М-3014 EMU ED4 62-304 13001086 11.2007
ЭД4М-3015 EMU ED4 62-304 11.2007
ЭД4М-3016 EMU ED4 62-304 11.2007 Разукомплектован
ЭД4М-3017 EMU ED4 62-304 13024815 11.2007 Разукомплектован
ЭД4М-3018 EMU ED4 62-304 13024823 11.2007
ЭД4М-3019 EMU ED4 62-304 13024831 11.2007 Разукомплектован
ЭД4М-3020 EMU ED4 62-304 13024849 12.2007
ЭД4М-3021 EMU ED4 62-304 13024856 12.2007 КР-2 Московский ЛРЗ
ЭД4М-3022 EMU ED4 62-304 13024864 07.2008
ЭД4М-3023 EMU ED4 62-304 13024872 06.2008 Разукомплектован
ЭД4М-3024 EMU ED4 62-304 13024880 06.2008
ЭД4М-3024 EMU ED4 62-304 13024880 06.2008
ЭД4М-3029 EMU ED4 62-304 13024898 11.2008
ЭД4М-3030 EMU ED4 62-304 12.2008
ЭД4М-3031 EMU ED4 62-304 12.2008 Разукомплектован
ЭД4М-3032 EMU ED4 62-304 05.2009
ЭД4М-3033 EMU ED4 62-304 13024914 05.2009
ЭД4М-3033 EMU ED4 62-304 13024914 05.2009 ЭД4МК-0075
ЭД4М-3034 EMU ED4 62-304 13024922 05.2009 Разукомплектован
ЭД4М-3035 EMU ED4 62-304 13459326 05.2009
ЭД4М-3036 EMU ED4 62-304 13024948 05.2009
ЭД4М-3037 EMU ED4 62-304 13024955 05.2009
ЭД4М-3038 EMU ED4 62-304 05.2009
ЭД4М-3039 EMU ED4 62-304 07.2009 ЭД4М-0095
ЭД4М-3040 EMU ED4 62-304 13459334 06.2009
ЭД4М-3041 EMU ED4 62-304 13457734 06.2009
ЭД4М-3042 EMU ED4 62-304 06.2009
ЭД4М-3043 EMU ED4 62-304 13457759 07.2009
ЭД4М-3044 EMU ED4 62-304 13459342 09.2009
ЭД4М-3045 EMU ED4 62-304 13459359 09.2009
ЭД4М-3045 EMU ED4 62-304 13459359 09.2009 ЭД4М-0046
ЭД4М-3046 EMU ED4 62-304 13459367 09.2009
ЭД4М-3047 EMU ED4 62-304 13457767 09.2009
ЭД4М-3055 EMU ED4 62-304 13388830 06.2010 ЭД4М-0163
ЭР1-66 EMU RVR ER1 62-11 05.1960
ЭР1-71 EMU RVR ER1 62-11 02.1960
ЭР1-72 EMU RVR ER1 62-11 02.1960
ЭР1-73 EMU RVR ER1 62-11 06.1960
ЭР1-74 EMU RVR ER1 62-11 06.1960
ЭР1-76 EMU RVR ER1 62-11 03.1960
ЭР1-77 EMU RVR ER1 62-11 03.1960
ЭР1-78 EMU RVR ER1 62-11 08.1960
ЭР1-79 EMU RVR ER1 62-11 07.1960
ЭР1-80 EMU RVR ER1 62-11 03.1960
ЭР1-81 EMU RVR ER1 62-11 03.1960
ЭР1-82 EMU RVR ER1 62-11 04.1960
ЭР1-83 EMU RVR ER1 62-11 04.1960
ЭР1-84 EMU RVR ER1 62-11 04.1960
ЭР1-85 EMU RVR ER1 62-11 04.1960
ЭР1-86 EMU RVR ER1 62-11 04.1960
ЭР1-88 EMU RVR ER1 62-11 05.1960
ЭР1-93 EMU RVR ER1 62-11 07.1960
ЭР1-97 EMU RVR ER1 62-11 07.1960
ЭР1-99 EMU RVR ER1 62-11 09.1960
ЭР1-100 EMU RVR ER1 62-11 09.1960
ЭР1-101 EMU RVR ER1 62-11 09.1960
ЭР1-102 EMU RVR ER1 62-11 07.1960
ЭР1-104 EMU RVR ER1 62-11 07.1960
ЭР1-105 EMU RVR ER1 62-11 09.1960
ЭР1-107 EMU RVR ER1 62-11 08.1960
ЭР1-117 EMU RVR ER1 62-11 10.1960
ЭР1-118 EMU RVR ER1 62-11 10.1960
ЭР1-119 EMU RVR ER1 62-11 10.1960
ЭР1-126 EMU RVR ER1 62-11 12.1960
ЭР1-127 EMU RVR ER1 62-11 12.1960
ЭР1-128 EMU RVR ER1 62-11 12.1960
ЭР1-129 EMU RVR ER1 62-11 12.1960
ЭР1-130 EMU RVR ER1 62-11 12.1960
ЭР1-131 EMU RVR ER1 62-11 12.1960
ЭР1-138 EMU RVR ER1 62-11 02.1961
ЭР1-139 EMU RVR ER1 62-11 01.1961
ЭР1-140 EMU RVR ER1 62-11 01.1961
ЭР1-142 EMU RVR ER1 62-11 02.1961
ЭР1-143 EMU RVR ER1 62-11 02.1961
ЭР1-161 EMU RVR ER1 62-11 04.1961
ЭР1-162 EMU RVR ER1 62-11 04.1961
ЭР1-163 EMU RVR ER1 62-11 04.1961
ЭР1-173 EMU RVR ER1 62-11 06.1961
ЭР1-183 EMU RVR ER1 62-11 07.1961
ЭР1-225 EMU RVR ER1 62-11 01.1962
ЭР1-231 EMU RVR ER1 62-11 02.1962
ЭР1-239 EMU RVR ER1 62-11 03.1962
ЭР2-337 EMU RVR ER2 62-61 11.1962
ЭР2-466 EMU RVR ER2 62-61 06.1964
ЭР2-486 EMU RVR ER2 62-61 11.1964
ЭР2-553 EMU RVR ER2 62-61 09.1965
ЭР2-567 EMU RVR ER2 62-61 12.1965
ЭР2-579 EMU RVR ER2 62-61 02.1966
ЭР2-735 EMU RVR ER2 62-62 08.1968
ЭР2-806 EMU RVR ER2 62-63 10.1965
ЭР2-847 EMU RVR ER2 62-63 09.1968
ЭР2-849 EMU RVR ER2 62-63 09.1968
ЭР2-883 EMU RVR ER2 62-63 10.1970
ЭР2-884 EMU RVR ER2 62-63 10.1970 ЭР2-883/884
ЭР2-990 EMU RVR ER2 62-61 06.1973
ЭР2-1019 EMU RVR ER2 62-61 02.1974
ЭР2-1021 EMU RVR ER2 62-61 04.1974
ЭР2-1022 EMU RVR ER2 62-61 04.1974
ЭР2-1031 EMU RVR ER2 62-61 05.1974
ЭР2-1066 EMU RVR ER2 62-61 09.1975
ЭР2-1075 EMU RVR ER2 62-61 11.1975
ЭР2-1078 EMU RVR ER2 62-61 12.1975
ЭР2-1079 EMU RVR ER2 62-61 12.1975
ЭР2-1085 EMU RVR ER2 62-61 02.1976
ЭР2-1086 EMU RVR ER2 62-61 02.1976
ЭР2-1091 EMU RVR ER2 62-61 03.1976
ЭР2-1092 EMU RVR ER2 62-61 03.1976
ЭР2-1094 EMU RVR ER2 62-61 09.1976
ЭР2-1095 EMU RVR ER2 62-61 04.1976 -> ЭМ2И-003
ЭР2-1099 EMU RVR ER2 62-61 05.1976
ЭР2-1100 EMU RVR ER2 62-61 05.1976
ЭР2-1101 EMU RVR ER2 62-61 06.1976
ЭР2-1105 EMU RVR ER2 62-61 07.1976
ЭР2-1106 EMU RVR ER2 62-61 07.1976
ЭР2-1107 EMU RVR ER2 62-61 07.1976
ЭР2-1111 EMU RVR ER2 62-61 08.1976
ЭР2-1115 EMU RVR ER2 62-61 01.1977 08.2008
ЭР2-1116 EMU RVR ER2 62-61 01.1977
ЭР2-1119 EMU RVR ER2 62-61 02.1977
ЭР2-1131 EMU RVR ER2 62-61 05.1977
ЭР2-1136 EMU RVR ER2 62-61 06.1977 -> ЭМ2-006
ЭР2-1138 EMU RVR ER2 62-61 08.1977
ЭР2-1139 EMU RVR ER2 62-61 07.1977
ЭР2-1141 EMU RVR ER2 62-61 07.1977
ЭР2-1142 EMU RVR ER2 62-61 08.1977
ЭР2-1147 EMU RVR ER2 62-61 05.1978
ЭР2-1153 EMU RVR ER2 62-61 06.1978 ЭР2-2109, ЭР2-111507
ЭР2-1156 EMU RVR ER2 62-61 07.1978
ЭР2-1157 EMU RVR ER2 62-61 07.1978
ЭР2-1158 EMU RVR ER2 62-61 07.1978
ЭР2-1158 EMU RVR ER2 62-61 07.1978
ЭР2-1162 EMU RVR ER2 62-61 08.1978 "имени XVII съезда Профсоюзов"
ЭР2-1163 EMU RVR ER2 62-61 08.1978
ЭР2-1164 EMU RVR ER2 62-61 09.1978 С 09.2009 — ТЧ-31 Домодедово
ЭР2-1169 EMU RVR ER2 62-61 10.1978 01.1979
ЭР2-1170 EMU RVR ER2 62-61 10.1978 С 03.2007 — ТЧ-7 Раменское, уч. Рыбное
ЭР2-1178 EMU RVR ER2 62-61 12.1978
ЭР2-1179 EMU RVR ER2 62-61 12.1978 "Имени машиниста Талана Л. С. — ветерана Партии и депо"
ЭР2-1180 EMU RVR ER2 62-61 01.1979
ЭР2-1181 EMU RVR ER2 62-61 01.1979
ЭР2-1185 EMU RVR ER2 62-61 02.1979
ЭР2-1193 EMU RVR ER2 62-61 04.1979
ЭР2-1194 EMU RVR ER2 62-61 04.1979
ЭР2-1195 EMU RVR ER2 62-61 04.1979
ЭР2-1195 EMU RVR ER2 62-61 04.1979
ЭР2-1196 EMU RVR ER2 62-61 05.1979
ЭР2-1197 EMU RVR ER2 62-61 05.1979
ЭР2-1200 EMU RVR ER2 62-61 06.1979
ЭР2-1201 EMU RVR ER2 62-61 07.1979
ЭР2-1248 EMU RVR ER2 62-61 03.1981
ЭР2-1255 EMU RVR ER2 62-61 05.1981
ЭР2-1257 EMU RVR ER2 62-61 06.1981
ЭР2-1261 EMU RVR ER2 62-61 07.1981
ЭР2-1266 EMU RVR ER2 62-61 09.1981
ЭР2-1268 EMU RVR ER2 62-61 09.1981
ЭР2-1277 EMU RVR ER2 62-61 04.1982
ЭР2-1295 EMU RVR ER2 62-61 09.1982
ЭР2-1313 EMU RVR ER2 62-61 04.1983
ЭР2-1320 EMU RVR ER2 62-61 06.1983 С 09.2009 в ТЧ-22 Новомосковск-I
ЭР2-1322 EMU RVR ER2 62-61 07.1983
ЭР2-1324 EMU RVR ER2 62-61 07.1983
ЭР2-1332 EMU RVR ER2 62-61 03.1984
ЭР2-1337 EMU RVR ER2 62-61 04.1984 ЭР2-302301
ЭР2-1338 EMU RVR ER2 62-61 05.1984
ЭР2-2005 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972
ЭР2-2006 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972
ЭР2-2007 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972
ЭР2-2008 EMU RVR ER2 62-62/62-64 13151246/13151238 03.1972
ЭР2-2009 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972
ЭР2-2011 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972
ЭР2-2012 EMU RVR ER2 62-62/62-64 03.1972
ЭР2-2016 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1972
ЭР2-2017 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1972
ЭР2-2018 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1972
ЭР2-2019 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1972
ЭР2-2020 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1972 Секция 02-03
ЭР2-2029 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1973 Секция 02-03
ЭР2-2030 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1973
ЭР2-2031 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1973
ЭР2-2032 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1973 Секция 02-03
ЭР2-2033 EMU RVR ER2 62-62/62-64 06.1973 Секция 02-03
ЭР2-2034 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1973
ЭР2-2035 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973
ЭР2-2036 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973
ЭР2-2037 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973 04.2014 Секция 02-03
ЭР2-2038 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973 Секция 02-03
ЭР2-2039 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973
ЭР2-2040 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973
ЭР2-2041 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973 Секция 02-03
ЭР2-2042 EMU RVR ER2 62-62/62-64 08.1973 Секция 02-03
ЭР2-2049 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1973
ЭР2-2050 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1973
ЭР2-2054 EMU RVR ER2 62-62/62-64 02.1974
ЭР2-2062 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1974 09.2017
ЭР2-2063 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1974 Секция 02-03
ЭР2-2076 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1975
ЭР2-2077 EMU RVR ER2 62-62/62-64 11.1975
ЭР2-2078 EMU RVR ER2 62-62/62-64 12.1975
ЭР2-2084 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1977 Секция 02-03
ЭР2-2085 EMU RVR ER2 62-62/62-64 07.1977 2007 Секция 02-03
ЭР2-2086 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1978 Секция 02-03
ЭР2-2087 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1978
ЭР2-2088 EMU RVR ER2 62-62/62-64 05.1977 2009 Секция 02-03
ЭР2-2092 EMU RVR ER2 62-62/62-64 09.1978
ЭР2-2093 EMU RVR ER2 62-62/62-64 09.1978 2007 Секция 02-03
ЭР2-2094 EMU RVR ER2 62-62/62-64 10.1978
ЭР2-2095 EMU RVR ER2 62-62/62-64 10.1978
ЭР2-2109 EMU RVR ER2 62-62/62-64 02.1980
ЭР2-2148 EMU RVR ER2 62-62/62-64 09.1980 2010 Секция 02-03
ЭР2-2156 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1981 2011 Секция 02-03
ЭР2-2158 EMU RVR ER2 62-62/62-64 04.1981 2009 Секция 02-03
ЭР2-2164 EMU RVR ER2 62-62/62-64 10.1981
ЭР2-3006 EMU RVR ER2 62-63/62-62 06.1974 02.2008 Секция 01-02
ЭР2-3007 EMU RVR ER2 62-63/62-62 06.1974 Секция 01-02
ЭР2-8013 EMU RVR ER2 62-63 1982
ЭР2-8014 EMU RVR ER2 62-63 04.1982 ЭР2-1257
ЭР2-8017 EMU RVR ER2 62-63 05.1982
ЭР2Р-7016 EMU RVR ER2R, ER2T 62-259 03.1985 08.2020
МК6-1142 PK6
РА1-0029 RA1 731 13448840 09.2005
РА1-0034 RA1 731 13448816 09.2005
РА1-0047 RA1 731 13448824 12.2005
РА1-0049 RA1 731 13448832 12.2005
РА1-0054 RA1 731 13005657 12.2005
ВЛ23-156 VL23 11121563 05.1959 2007

Records shown: 319 of 319

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Written off
Current location and condition are unknown
Transferred to another depot
Refurbishment (change of the serial number)
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos