List of the vehicles

Sverdlovsk Railway, TChE-13 Egorshino


Sort by:  number  ·  construction date  ·  writing off date


Model Serial type Works number ID number Built Written off Note
2ТЭ116-044 2TE116 16840878/16840886 1973
2ТЭ116-133 2TE116 16842650/16842668 1974 07.1990
2ТЭ116-134 2TE116 16842676/16842684 1974
2ТЭ116-134 2TE116 16842676/16842684 1974
2ТЭ116-190 2TE116 1975
2ТЭ116-210 2TE116 16844193/16844201 1975
2ТЭ116-214 2TE116 1975
2ТЭ116-216 2TE116 16844318/16844326 1975
2ТЭ116-225 2TE116 16844490/16844508 1976
2ТЭ116-227 2TE116 16844532/16844540 1976
2ТЭ116-230 2TE116 16844599/16844607 1976
2ТЭ116-273 2TE116 1976 12.2014
2ТЭ116-285 2TE116 1977
2ТЭ116-298 2TE116 16845950/16845968 1977 ≤ 2020
2ТЭ116-309 2TE116 16846172/16846180 1977
2ТЭ116-329 2TE116 1977 2ТЭ116-1702
2ТЭ116-334 2TE116 02.1978 2009
2ТЭ116-337 2TE116 1978 02.1990
2ТЭ116-342 2TE116 16846834/16846842 1978
2ТЭ116-346 2TE116 16846917/16846925 1978
2ТЭ116-348 2TE116 1978
2ТЭ116-349 2TE116 1978
2ТЭ116-350 2TE116 16846990/16847006 1978
2ТЭ116-358 2TE116 16847154/16847162 1978
2ТЭ116-362 2TE116 1978 2009
2ТЭ116-363 2TE116 16847253/16847261 1978
2ТЭ116-364 2TE116 16847279/16847287 1978
2ТЭ116-376 2TE116 1978 10.2009
2ТЭ116-379 2TE116 16847576/16847584 1978
2ТЭ116-411 2TE116 16848210/16848228 1979
2ТЭ116-414 2TE116 16848277/16848285 1979 Секция А. 414А/469А
2ТЭ116-416 2TE116 16848319/16848327 02.1979
2ТЭ116К-417 2TE116 16848335/16848343 1979 ≤ 2020
2ТЭ116-432 2TE116 16848632/16848640 1979
2ТЭ116-462 2TE116 16849234/16849242 1979 Секция А
2ТЭ116-469 2TE116 16849374/???????? 1979 Секция А. 414А/469А
2ТЭ116-486 2TE116 16849713/16849721 1979
2ТЭ116-486 2TE116 16849713/16849721 1979
2ТЭ116-492 2TE116 1979 10.2009
2ТЭ116К-493 2TE116 16849853/16849861 1979 Секция Б; Ожидания исключения
2ТЭ116-494 2TE116 1979 12.2015
2ТЭ116-496 2TE116 16849911/16849929 1980
2ТЭ116-498 2TE116 16849952/16849960 1980
2ТЭ116-502 2TE116 16850034/16850042 1980 Оренбургский ЛРЗ
2ТЭ116-504 2TE116 1980 10.2009
2ТЭ116-556 2TE116 16851115/16851123 1980
2ТЭ116К-803 2TE116 16856056/16856064 1982
2ТЭ116К-912 2TE116 16858235/16858243 1984
2ТЭ116К-982 2TE116 16859639/16859647 1984
2ТЭ116К-1006 2TE116 16860116/16860124 1985
2ТЭ116-1027 2TE116 16860538/16860546 1985
2ТЭ116К-1107 2TE116 16862138/16862146 1986 Оренбургский ЛРЗ
2ТЭ116К-1113 2TE116 16862252/16862260 1986
2ТЭ116К-1114 2TE116 16862278/16862286 1986
2ТЭ116К-1120 2TE116 16862393/16862401 1986
2ТЭ116К-1124 2TE116 16862476/16862484 1986
2ТЭ116К-1136 2TE116 16862716/16862724 1986
2ТЭ116К-1223 2TE116 16864456/16864464 1987
2ТЭ116К-1252 2TE116 16865032/16865040 1987 Консервация
2ТЭ116К-1255 2TE116 16865099/16865107 1987 Оренбургской ЛРЗ
2ТЭ116К-1336 2TE116 16866717/16866725 1988 ТР-3 СЛД Моршанск секция Б
2ТЭ116К-1337 2TE116 16866733/16866741 02.1988
2ТЭ116К-1355 2TE116 16867095/16867103 1988 Оренбургский ЛРЗ
2ТЭ116-1359 2TE116 16867178/16867186 1988
2ТЭ116К-1388 2TE116 16867756/16867764 1988 Секция А
2ТЭ116-1411 2TE116 16868218/16868226 1988
2ТЭ116-1411 2TE116 16868218/16868226 1988
2ТЭ116-1414 2TE116 16868275/16868283 1988
2ТЭ116-1426 2TE116 16868515/???????? 1988
2ТЭ116-1427 2TE116 16868531/16868549 1988 ТР-3 СЛД Моршанск
2ТЭ116-1428 2TE116 16868556/16868564 1988
2ТЭ116-1429 2TE116 16868572/16868580 1988
2ТЭ116-1453 2TE116 16869059/16869067 1989
2ТЭ116-1454 2TE116 1989 02.2015
2ТЭ116-1525 2TE116 16870495/16870503 1989
2ТЭ116-1625 2TE116 16872491/16872509 1991
2ТЭ116-1627 2TE116 16872533/16872541 1991
2ТЭ116-1628 2TE116 16872558/16872566 1991
2ТЭ116-1638 2TE116 16872756/16872764 1992
2ТЭ116-1639 2TE116 16872772/16872780 1992
2ТЭ116-1643 2TE116 16872855/16872863 1992
2ТЭ116-1644 2TE116 16872871/16872889 1992
2ТЭ116-1647 2TE116 16872939/16872947 1992 КР Оренбургский ЛРЗ
2ТЭ116-1649 2TE116 ????????/16872988 1992 Секция Б
2ТЭ116-1656 2TE116 16873119/16873127 1992
3ТЭ116У-011 3ТЭ116У 16261000/16261018/16261026 05.2014
9П-179 9P
АС1А AS1A
КДЭ163-4739 KDE163
Л-0858 L П32 1950 04.2015
Л-1143 L 1949 04.2015
Л-1671 L П32 9575 1951 03.2016
Л-3949 L Тенюдер; БЗ Егоршино
Л-4251 L 14251 1951 В ожидании исключения из инвентаря
Л-4299 L 1951 БЗ Рославль-II
Л-4305 L 1951 Памятник на ст. Каменск-Уральский
Л-4510 L 1952 В ожидании исключения из инвентаря
Л-4550 L 1952 В ожидании исключения из инвентаря
Л-4553 L 1952 БЗ Рославль-II
Л-4567 L 1952 Памятник в депо Егоршино
Л-4571 L 14570 1952 03.2016
Л-4610 L 1952 08.2016 Памятник на ст. Вятские Поляны с 2016 г.
Л-5189 L 1955 03.2016
ТЭ3-070 TE3 1956
ТЭ3-2030 TE3 1957
ТЭ3-7218 TE3 1969
ТЭ3-7392 TE3 1970
ТЭМ16-001 TEM16 15232002 1992 Консервация
ТЭМ18Д-045 TEM18D, TEM18DM 15475437 2006
ТЭМ18Д-054 TEM18D, TEM18DM 15475502 2006
ТЭМ18Д-063 TEM18D, TEM18DM 15475627 2006
ТЭМ18ДМ-396 TEM18D, TEM18DM 15478902 2009
ТЭМ18ДМ-496 TEM18D, TEM18DM 15479942 2011
ТЭМ18ДМ-497 TEM18D, TEM18DM 15479959 2011
ТЭМ18ДМ-519 TEM18D, TEM18DM 15480205 2011
ТЭМ18ДМ-520 TEM18D, TEM18DM 15480213 2011
ТЭМ18ДМ-521 TEM18D, TEM18DM 15480247 2011
ТЭМ18ДМ-522 TEM18D, TEM18DM 15480254 2011
ТЭМ18ДМ-523 TEM18D, TEM18DM 15480221 2011 АТРЗ
ТЭМ18ДМ-524 TEM18D, TEM18DM 15480239 2011 СМЕТ ТЭМ18ДМ-524/526
ТЭМ18ДМ-525 TEM18D, TEM18DM 15480262 2011
ТЭМ18ДМ-526 TEM18D, TEM18DM 15480296 2011 СМЕТ ТЭМ18ДМ-524/526
ТЭМ18ДМ-527 TEM18D, TEM18DM 15480304 2011 Консервация
ТЭМ18ДМ-528 TEM18D, TEM18DM 15480312 2011
ТЭМ18ДМ-529 TEM18D, TEM18DM 15480320 2011
ТЭМ18ДМ-533 TEM18D, TEM18DM 15480361 2011
ТЭМ18ДМ-534 TEM18D, TEM18DM 15480379 2011 СМЕТ ТЭМ18ДМ-534/538
ТЭМ18ДМ-535 TEM18D, TEM18DM 15480387 2011
ТЭМ18ДМ-536 TEM18D, TEM18DM 15480395 2011
ТЭМ18ДМ-537 TEM18D, TEM18DM 15480403 2011
ТЭМ18ДМ-538 TEM18D, TEM18DM 15480411 2011 АТРЗ
ТЭМ18ДМ-539 TEM18D, TEM18DM 15480429 2011
ТЭМ18ДМ-540 TEM18D, TEM18DM 15480445 2011
ТЭМ18ДМ-541 TEM18D, TEM18DM 15480452 2011
ТЭМ18ДМ-545 TEM18D, TEM18DM 15480494 2011
ТЭМ18ДМ-547 TEM18D, TEM18DM 15480510 2011
ТЭМ18ДМ-548 TEM18D, TEM18DM 15480528 2011
ТЭМ18ДМ-549 TEM18D, TEM18DM 15480536 2011
ТЭМ18ДМ-550 TEM18D, TEM18DM 15480544 2011
ТЭМ18ДМ-551 TEM18D, TEM18DM 15480551 2011
ТЭМ18ДМ-552 TEM18D, TEM18DM 15480569 2011
ТЭМ18ДМ-553 TEM18D, TEM18DM 15480577 2011
ТЭМ18ДМ-558 TEM18D, TEM18DM 15480627 2011
ТЭМ18ДМ-559 TEM18D, TEM18DM 15480635 2011
ТЭМ18ДМ-561 TEM18D, TEM18DM 15480692 2011
ТЭМ18ДМ-563 TEM18D, TEM18DM 15480650 2011
ТЭМ18ДМ-565 TEM18D, TEM18DM 15480700 2011
ТЭМ18ДМ-566 TEM18D, TEM18DM 15480726 2011
ТЭМ18ДМ-567 TEM18D, TEM18DM 15480734 2011
ТЭМ18ДМ-568 TEM18D, TEM18DM 15480759 2011
ТЭМ18ДМ-569 TEM18D, TEM18DM 15480742 2011
ТЭМ18ДМ-570 TEM18D, TEM18DM 15480767 2011
ТЭМ18ДМ-571 TEM18D, TEM18DM 15480775 2011
ТЭМ18ДМ-581 TEM18D, TEM18DM 15480866 2011
ТЭМ18ДМ-582 TEM18D, TEM18DM 15480874 2011
ТЭМ18ДМ-583 TEM18D, TEM18DM 15480908 2011
ТЭМ18ДМ-584 TEM18D, TEM18DM 15480916 2011
ТЭМ18ДМ-610 TEM18D, TEM18DM 15481195 2012
ТЭМ18ДМ-611 TEM18D, TEM18DM 15481203 2012
ТЭМ18ДМ-614 TEM18D, TEM18DM 15481237 2012
ТЭМ18ДМ-615 TEM18D, TEM18DM 15481245 2012
ТЭМ18ДМ-616 TEM18D, TEM18DM 15481278 2012
ТЭМ18ДМ-619 TEM18D, TEM18DM 15481351 2012
ТЭМ18ДМ-620 TEM18D, TEM18DM 15481286 2012
ТЭМ19-001 TEM19 09.2013
ТЭМ2-135 TEM2, TEM2A 1968
ТЭМ2К-799 TEM2, TEM2A 1971
ТЭМ2К-969 TEM2, TEM2A 15309693 1971
ТЭМ2-974 TEM2, TEM2A 1971
ТЭМ2-976 TEM2, TEM2A 1971
ТЭМ2К-977 TEM2, TEM2A 1971
ТЭМ2-1059 TEM2, TEM2A 1972
ТЭМ2А-1096 TEM2, TEM2A 1972
ТЭМ2-1197 TEM2, TEM2A 15311970 1972
ТЭМ2-1287 TEM2, TEM2A 1972
ТЭМ2-1300 TEM2, TEM2A 1972
ТЭМ2-1305 TEM2, TEM2A 1972
ТЭМ2-1342 TEM2, TEM2A 1972
ТЭМ2АК-1884 TEM2, TEM2A 15318843 1974
ТЭМ2АК-1884 TEM2, TEM2A 15318843 1974
ТЭМ2АК-1885 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2А-1892 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2-2335 TEM2, TEM2A 1971
ТЭМ2-2337 TEM2, TEM2A 1971
ТЭМ2К-2617 TEM2, TEM2A 1973
ТЭМ2-2691 TEM2, TEM2A 15326911 1973
ТЭМ2-2827 TEM2, TEM2A 15328271 1974
ТЭМ2-2831 TEM2, TEM2A 15328313 1974
ТЭМ2К-2840 TEM2, TEM2A 10.1974
ТЭМ2-2841 TEM2, TEM2A 15328412 1974 АРС
ТЭМ2-2844 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2-2856 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2-2860 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2К-2860 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2-2861 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2-2940 TEM2, TEM2A 1975 early 2000s
ТЭМ2-3098 TEM2, TEM2A 1976
ТЭМ2-3137 TEM2, TEM2A 1977
ТЭМ2К-3139 TEM2, TEM2A 1977
ТЭМ2-3141 TEM2, TEM2A 15331416 1977 Консервация
ТЭМ2-3142 TEM2, TEM2A 1977
ТЭМ2-5020 TEM2, TEM2A 15350200 1975
ТЭМ2-5024 TEM2, TEM2A 1975
ТЭМ2-5049 TEM2, TEM2A 08.1975
ТЭМ2-5152 TEM2, TEM2A 1975
ТЭМ2А-5153 TEM2, TEM2A 15351539 1975
ТЭМ2-5219 TEM2, TEM2A 15352198 1976
ТЭМ2-5567 TEM2, TEM2A 1977 10.2013
ТЭМ2-5733 TEM2, TEM2A 15357338 1978
ТЭМ2-5749 TEM2, TEM2A 15357494 02.1978
ТЭМ2-5806 TEM2, TEM2A 1978
ТЭМ2-5829 TEM2, TEM2A 1978
ТЭМ2-5835 TEM2, TEM2A 15358351 1978
ТЭМ2-5963 TEM2, TEM2A 1978
ТЭМ2-6315 TEM2, TEM2A 15313554 1980
ТЭМ2-7003 TEM2, TEM2A 15370034 1982
ТЭМ2-7536 TEM2, TEM2A 15375363 1983
ТЭМ2УМ-556 TEM2UM 15450570 1991
ТЭМ2УМ-558 TEM2UM 1991
ТЭМ2УМ-559 TEM2UM 1991
ТЭМ2УМ-938 TEM2UM 15459381 1992
ТЭМ3-014 TEM3 15230147 1982
ТЭМ3-015 TEM3 1982
ТЭМ3-019 TEM3 1984
ТЭМ7-0022 TEM7 15260227 1981 2018
ТЭМ7-0091 TEM7 15260091 05.1985 05.2010
ТЭМ7-0121 TEM7 15260318 1986
ТЭМ7-0291 TEM7 15260292 01.1989
ТЭМ7А-0122 TEM7A 15270036 1990
ТЭМ7А-0124 TEM7A 15270028 1990
ТЭМ7А-0184 TEM7A 15270572 1992
ТЭМ7А-0186 TEM7A 15270085 1992
ТЭМ7А-0204 TEM7A 15270069 1992
ТЭП70-0157 TEP70 2497 15041577 1989
ТЭП70-0175 TEP70 2516 15041759 05.1989
ТЭП70-0188 TEP70 2529 15041882 1989
ТЭП70-0218 TEP70 2560 15042187 1990
ТЭП70-0275 TEP70 2617 15042757 1991
ТЭП70-0275 TEP70 2617 15042757 10.1991
ТЭП70-0296 TEP70 2638 15042963 1992
ТЭП70-0427 TEP70 2771 15040041 2000
ТЭП70-0476 TEP70 2821 15040371 03.2003
ТЭП70-0477 TEP70 15040363 2002
ТЭП70-0477 TEP70 15040363 2002
ТЭП70-0478 TEP70 2823 15040330 01.2003
ТЭП70-0478 TEP70 2823 15040330 01.2003
ТЭП70-0479 TEP70 2824 15040439 2002
ТЭП70-0495 TEP70 2840 15040710 2003
ТЭП70-0505 TEP70 2850 15040751 2004
ТЭП70-0520 TEP70 2867 15041148 09.2004
ТЭП70-0522 TEP70 2869 15041122 10.2004
ТЭП70-0523 TEP70 2870 15041114 2004
ТЭП70-0528 TEP70 2875 15041437 2004
ТЭП70-0535 TEP70 2882 15041080 2005
ТЭП70-0557 TEP70 2904 15041718 2005
ВЛ11-533 VL11, VL11.8, VL11U.8 12160651/12160669 01.1985 ВЛ11.8
ГТ1h-001 ГТ1 2007
ГТ1h-002 ГТ1 2013


Records shown: 258 of 258

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Written off
Current location and condition are unknown
Transferred to another depot
Refurbishment (change of the serial number)
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos