List of the vehicles

West Siberian railway, TChE-7 Barnaul


Sort by:  number  ·  construction date  ·  writing off date


Model Serial type Works number Id number Built Written off Note
2М62-0444 2M62 4110 / ???? 16808875/16808883 1981
2М62-0447 2M62 1981
2М62-0476 2M62 4183 / 4187 1981
2М62-0478 2M62 16809550/16809568 1981
2М62-0480 2M62 4144 / 4195 16809592/16809600 1981
2М62-0496 2M62 ???? / 4225 1981
2М62-0499 2M62 4232 / 4243 16809972/16809980 10.1981
2М62-0500 2M62 4231 / 4234 11.1981
2М62-0626 2M62 4503 / 4504 1983
2М62-0627 2M62 4474 / 4495 1982
2М62-0629 2M62 4510 / 4511 1982
2М62-0899 2M62 1984 01.2011
2М62-1034 2M62 5363 / 5365 16820672/16820680 06.1985
2ТЭ10М-2998 2TE10M, 3TE10M 1987
2ТЭ10М-3205 2TE10M, 3TE10M 16204091/???????? 1988
2ТЭ10М-3386 2TE10M, 3TE10M 16207714/16207722 1988 Секция А
2ТЭ10М-3387 2TE10M, 3TE10M 16207730/16207748 1988
2ТЭ10М-3431 2TE10M, 3TE10M 16208613/16208621 1989 Секция Б
2ТЭ10М-3578 2TE10M, 3TE10M 16211559/16211567 09.1989
2ТЭ10М-3580 2TE10M, 3TE10M 16211591/16211609 1989
2ТЭ10М-3610 2TE10M, 3TE10M 16212193/16212201 11.1989 Секция А
2ТЭ10У-0074 2TE10U 16281479/16281487 1990
2ТЭ10У-0075 2TE10U 16281495/16281503 1990
2ТЭ10У-0125 2TE10U 16282493/16282501 1990 Секция Б, консервация
2ТЭ10У-0126 2TE10U 16282519/16282527 1990 Секция А
2ТЭ10У-0127 2TE10U 16282535/16282543 08.1990
2ТЭ10У-0128 2TE10U 16282550/16282568 1990
2ТЭ10У-0130 2TE10U 16282592/16282600 1990
2ТЭ10У-0338 2TE10U 16286759 06.1991 Секция А, консервация
2ТЭ10У-0340 2TE10U 16286791/16286809 1991 Консервация
2ТЭ10У-0341 2TE10U 16286817/16286825 1991 Секция Б, консервация
2ТЭ10У-0342 2TE10U 16286841/16286833 1991
2ТЭ10У-0540 2TE10U 16280075 1994 Секция А, консервация
2ТЭ10У-0541 2TE10U 16280059/16280000 1994
2ТЭ116У-0004 2TE116U 16490062/16490070 2008 СЛД Поворино
2ТЭ116У-0022 2TE116U 16490518/16490500 2008
2ТЭ116У-0025 2TE116U 16490567/16490575 2008
2ТЭ116У-0046 2TE116U 16490906/16490914 2009
2ТЭ116У-0060 2TE116U 16491193/16491185 2009
2ТЭ116У-0065 2TE116U 16491268/16491276 04.2010
2ТЭ116У-0069 2TE116U 16491342/16491359 2010
2ТЭ116У-0070 2TE116U 16491367/16491375 2010 Ремонт ТР-3 в СЛД Морозовская
2ТЭ116У-0076 2TE116U 16491482/16491490 2010
2ТЭ116У-0090 2TE116U 16491748/16491755 2010
2ТЭ116У-0103 2TE116U 16492019/16492027 2011
2ТЭ116У-0169 2TE116U 16493447/16493454 10.2012
2ТЭ116У-0202 2TE116U 16493983/16493991 02.2013
2ТЭ116У-0284 2TE116U 16495913/16495905 12.2013
9Пм-239 9Pm 1956 Памятник в депо Барнаул
СВ-1 ER9P 02.2001 07.2019 Электромотриса
ЭР9П-72 ER9P 01.1965
ЭР9П-86 ER9P 05.1965
ЭР9П-92 ER9P 07.1965
ЭР9П-107 ER9P 11.1965
ЭР9П-118 ER9P 03.1966
Эр738-65 Eu, Em, Er
Эр798-62 Eu, Em, Er 7057 12.1953 1995 Памятник на ст. Кулунда
КДЭ161-518 KDE161 1965
КЖ462-133 KZh462 19020494
КЖДЭ16-1538 KZhDE16 03.1991 Кулунда
Л-0186 L П32 8588 1947 Памятник в депо Барнаул
Л-0620 L П32 9024 1949
Л-3620 L 15376 1954 Памятник на ст. Славгород
ПК18.5-16 PK18.5 1935
РА1-0031 RA1 731 17900515 09.2005
РА1-0036 RA1 731 17900523 09.2005
РА1-0038 RA1 731 17900531 09.2005
ТЭ2-149 TE2 1952
ТЭМ1М-0992 TEM1 1964
ТЭМ14-0113 TEM14 15203920 07.2018
ТЭМ14-0114 TEM14 15203995 08.2018
ТЭМ14-0115 TEM14 15204001 08.2018
ТЭМ14-0116 TEM14 15204019 08.2018
ТЭМ18ДМ-248 TEM18D, TEM18DM 15477433 2008
ТЭМ18ДМ-249 TEM18D, TEM18DM 15477441 2008 СМЕ 248/249
ТЭМ18ДМ-250 TEM18D, TEM18DM 15477458 03.2008
ТЭМ18ДМ-300 TEM18D, TEM18DM 15477953 08.2008
ТЭМ18ДМ-1196 TEM18D, TEM18DM 15485113 05.2018
ТЭМ18ДМ-1197 TEM18D, TEM18DM 05.2018
ТЭМ18ДМ-1198 TEM18D, TEM18DM 15485139 06.2018
ТЭМ18ДМ-1199 TEM18D, TEM18DM 06.2018
ТЭМ18ДМ-1200 TEM18D, TEM18DM 15485154 06.2018
ТЭМ18ДМ-1201 TEM18D, TEM18DM 15485162 06.2018
ТЭМ18ДМ-1202 TEM18D, TEM18DM 15485170 06.2018
ТЭМ18ДМ-1203 TEM18D, TEM18DM 15485188 06.2018
ТЭМ2-554 TEM2, TEM2A 15305543 1970 06.2017
ТЭМ2-648 TEM2, TEM2A 15306483 1970 2017
ТЭМ2-649 TEM2, TEM2A 1970
ТЭМ2А-696 TEM2, TEM2A 1970
ТЭМ2А-712 TEM2, TEM2A 15307127 1970 2013
ТЭМ2-714 TEM2, TEM2A 1970
ТЭМ2-1054 TEM2, TEM2A 1972 2017
ТЭМ2-1055 TEM2, TEM2A 1972 2017
ТЭМ2-1057 TEM2, TEM2A 15310576 1972 2017
ТЭМ2А-1503 TEM2, TEM2A 15315039 1973 2018
ТЭМ2-1550 TEM2, TEM2A 15315500 1973
ТЭМ2-1555 TEM2, TEM2A 15315559 1973
ТЭМ2-1555 TEM2, TEM2A 15315559 1973
ТЭМ2-1558 TEM2, TEM2A 1973
ТЭМ2-1582 TEM2, TEM2A 15315823 11.1973
ТЭМ2-1808 TEM2, TEM2A 15318082 1974
ТЭМ2-1896 TEM2, TEM2A 15318967 1975
ТЭМ2-1897 TEM2, TEM2A 15318975 1975
ТЭМ2А-1904 TEM2, TEM2A 15319049 1975
ТЭМ2А-1907 TEM2, TEM2A 15319072 1975
ТЭМ2-2052 TEM2, TEM2A 1969 Арендован Киргизскими ж.д.
ТЭМ2-2186 TEM2, TEM2A 15321862 1970
ТЭМ2-2546 TEM2, TEM2A 15325467 1972
ТЭМ2-2549 TEM2, TEM2A 15325491 1972
ТЭМ2-2593 TEM2, TEM2A 15325939 1972 2018
ТЭМ2-2594 TEM2, TEM2A 15325947 1972
ТЭМ2-2594 TEM2, TEM2A 15325947 1972
ТЭМ2-2635 TEM2, TEM2A 1973 04.2016
ТЭМ2-2636 TEM2, TEM2A 1973
ТЭМ2-2637 TEM2, TEM2A 15326374 1973 2018
ТЭМ2-2670 TEM2, TEM2A 15326705 1973 11.2013
ТЭМ2-2672 TEM2, TEM2A 15326721 1973 АТРЗ
ТЭМ2-2674 TEM2, TEM2A 15326747 1973
ТЭМ2-2676 TEM2, TEM2A 15326762 1973 2017
ТЭМ2-2869 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2-2869 TEM2, TEM2A 1974
ТЭМ2-2919 TEM2, TEM2A 1975 10.2013
ТЭМ2-2921 TEM2, TEM2A 15329212 1975 Консервация
ТЭМ2-2944 TEM2, TEM2A 15329444 1975
ТЭМ2-2951 TEM2, TEM2A 1975 10.2013
ТЭМ2-2963 TEM2, TEM2A 1975 10.2013
ТЭМ2-2964 TEM2, TEM2A 1975
ТЭМ2-2965 TEM2, TEM2A 15329659 1975
ТЭМ2-2995 TEM2, TEM2A 1975 08.2014
ТЭМ2-2998 TEM2, TEM2A 1975 Арендован Киргизскими ж.д.
ТЭМ2-3058 TEM2, TEM2A 15330582 07.1976
ТЭМ2-3080 TEM2, TEM2A 15330806 09.1976
ТЭМ2-3087 TEM2, TEM2A 15330871 1976
ТЭМ2-3113 TEM2, TEM2A 15331135 1977
ТЭМ2-3125 TEM2, TEM2A 15331259 1977
ТЭМ2-3274 TEM2, TEM2A 15332745 1978
ТЭМ2-3275 TEM2, TEM2A 1978
ТЭМ2-3277 TEM2, TEM2A 1978 10.2013
ТЭМ2-3295 TEM2, TEM2A 15332950 1978
ТЭМ2-3296 TEM2, TEM2A 15332968 1978
ТЭМ2-5136 TEM2, TEM2A 15351364 1975
ТЭМ2А-5215 TEM2, TEM2A 15352156 1976
ТЭМ2А-5223 TEM2, TEM2A 15301765 1976 Ремонт Астраханский ТРЗ
ТЭМ2-5363 TEM2, TEM2A 15353634 1976
ТЭМ2-5394 TEM2, TEM2A 15353949 1976
ТЭМ2-5489 TEM2, TEM2A 15354897 1977
ТЭМ2-5489 TEM2, TEM2A 15354897 1977
ТЭМ2-5613 TEM2, TEM2A 1977
ТЭМ2-5618 TEM2, TEM2A 15356181 1977
ТЭМ2-5787 TEM2, TEM2A 15357874 1978
ТЭМ2-5824 TEM2, TEM2A 15358245 1978
ТЭМ2-5828 TEM2, TEM2A 15358286 1978
ТЭМ2-5828 TEM2, TEM2A 15358286 1978
ТЭМ2-5858 TEM2, TEM2A 15358583 1978
ТЭМ2-5859 TEM2, TEM2A 15358591 1978 Имени лейтенанта милиции Евгения Жбанкова
ТЭМ2-5868 TEM2, TEM2A 15358682 1978
ТЭМ2-5871 TEM2, TEM2A 15358716 1978
ТЭМ2-5876 TEM2, TEM2A 1978 10.2015
ТЭМ2А-6110 TEM2, TEM2A 15301815 1979 Имени воина — интернационалиста Алябьева О. Н.
ТЭМ2-6158 TEM2, TEM2A 15361587 1979
ТЭМ2-6160 TEM2, TEM2A 15361603 1979 Имени воина-интернационалиста Боровых В. В. * АТРЗ
ТЭМ2-6217 TEM2, TEM2A 15362171 1979
ТЭМ2-6240 TEM2, TEM2A 15362403 1979
ТЭМ2-6248 TEM2, TEM2A 15362486 1979 АТРЗ
ТЭМ2-6383 TEM2, TEM2A 15363831 1980
ТЭМ2-6417 TEM2, TEM2A 1980 04.2016
ТЭМ2-6422 TEM2, TEM2A 15364227 01.1980
ТЭМ2-6530 TEM2, TEM2A 15365307 1980
ТЭМ2-6646 TEM2, TEM2A 15366461 1981
ТЭМ2-6647 TEM2, TEM2A 15366479 1981
ТЭМ2-6648 TEM2, TEM2A 15366487 1981
ТЭМ2-6982 TEM2, TEM2A 15369820 1982
ТЭМ2-7193 TEM2, TEM2A 15371933 1982
ТЭМ2-7197 TEM2, TEM2A 15371974 1982
ТЭМ2-7197 TEM2, TEM2A 15371974 1982
ТЭМ2-7198 TEM2, TEM2A 15371982 1982
ТЭМ2-7208 TEM2, TEM2A 15372089 1982
ТЭМ2-7208 TEM2, TEM2A 15372089 1982 АТРЗ
ТЭМ2-7351 TEM2, TEM2A 15373517 1983 АТРЗ
ТЭМ2-7352 TEM2, TEM2A 15373525 1983
ТЭМ2-7432 TEM2, TEM2A 15374325 1983
ТЭМ2-7433 TEM2, TEM2A 1983 04.2016
ТЭМ2-7434 TEM2, TEM2A 15374341 1983
ТЭМ2-7460 TEM2, TEM2A 15374606 1983
ТЭМ2-7461 TEM2, TEM2A 15374614 1983
ТЭМ2-7477 TEM2, TEM2A 15374770 1983
ТЭМ2-7482 TEM2, TEM2A 1983 Консервация
ТЭМ2-7484 TEM2, TEM2A 1983
ТЭМ2-7513 TEM2, TEM2A 15375132 1983 2017
ТЭМ2-7538 TEM2, TEM2A 15375389 1983 2017
ТЭМ2-7692 TEM2, TEM2A 15376924 1984
ТЭМ2-7692 TEM2, TEM2A 15376924 1984 АТРЗ
ТЭМ2-7811 TEM2, TEM2A 15378110 1984
ТЭМ2-7814 TEM2, TEM2A 15378144 1984
ТЭМ2-7814 TEM2, TEM2A 15378144 1984 2017
ТЭМ2-7816 TEM2, TEM2A 15378169 1984
ТЭМ2-7817 TEM2, TEM2A 15378177 1984
ТЭМ2-7818 TEM2, TEM2A 15378185 1984
ТЭМ2-7818 TEM2, TEM2A 15378185 1984 2017
ТЭМ2-7819 TEM2, TEM2A 15378193 1984
ТЭМ2-7852 TEM2, TEM2A 15378524 1984 АТРЗ
ТЭМ2У-8243 TEM2U 15442437 1985 2018 имени Н. Биркина
ТЭМ2У-8245 TEM2U 1985 2017
ТЭМ2У-8263 TEM2U 15442635 1985 2018
ТЭМ2У-8264 TEM2U 15442643 1985 2018
ТЭМ2УМ-305 TEM2UM 15450414 1990
ТЭМ2УМ-606 TEM2UM 15456064 1991
ТЭМ2УМ-607 TEM2UM 15450406 1991 2018
ТЭМ2УМ-608 TEM2UM 1991 2018
ТЭМ2УМ-642 TEM2UM 1991 2017 Имени старшины милиции Евгения Вестя
ТЭМ2УМ-643 TEM2UM 1991 04.2016
ТЭМ7А-0406 TEM7A 15272032 2011
ТЭМ7А-0407 TEM7A 15272073 2011
ТЭМ7А-0413 TEM7A 15272009 2011
ТЭМ7А-0414 TEM7A 15272016 2011 МЛРЗ
ТЭМ7А-0415 TEM7A 15272024 2011
ТЭМ7А-0471 TEM7A 15272784 2012
ТЭМ7А-0474 TEM7A 15272818 2012
ТЭМ7А-0475 TEM7A 15272826 2012
ТЭМ7А-0484 TEM7A 15273014 2013
ТЭП60-0605 TEP60 1517 1974
ТЭП60-0610 TEP60 1974
ТЭП60-0642 TEP60 1974
ТЭП60-0703 TEP60 1975
ТЭП60-0772 TEP60 1731 1977
ТЭП60-1193 TEP60 2210 1984 10.2006
ТЭП60-1194 TEP60 1984 10.2006
ТЭП60-1195 TEP60 2212 1984
ТЭП60-1196 TEP60 1984 10.2006
ТЭП70БС-179 TEP70BS 3301 15051410 2012
ТЭП70БС-186 TEP70BS 3321 15051469 2012
ТЭП70БС-187 TEP70BS 3325 15051477 2012 Коломенский завод
ТЭП70БС-188 TEP70BS 3328 15051485 2012
ТЭП70БС-189 TEP70BS 15051493 2012
ТЭП70БС-198 TEP70BS 3356 15051584 12.2012
ТЭП70БС-199 TEP70BS 3357 15051592 2013
ТЭП70БС-200 TEP70BS 3360 15051600 2013 Имени машиниста-инструктора Трушкина В. И.
ТЭП70БС-210 TEP70BS 3378 15051659 2013
ТЭП70БС-211 TEP70BS 3383 15051675 2013
ТЭП70БС-212 TEP70BS 3389 15051667 07.2013
ТЭП70БС-213 TEP70BS 15051717 07.2013 ТР СЛД Елец
ТЭП70БС-217 TEP70BS 3393 15051758 09.2013
ТЭП70БС-219 TEP70BS 3396 15051766 09.2013
ТЭП70БС-222 TEP70BS 3405 15051790 10.2013
ТЭП70БС-223 TEP70BS 3402 15051832 09.2013
ТЭП70БС-227 TEP70BS 3415 15051824 2013
ТЭП70БС-255 TEP70BS 3497 15052178 2014
ТЭП70БС-256 TEP70BS 15052186 2014
ТЭП70БС-257 TEP70BS 3501 15052194 2014
ТЭП70БС-258 TEP70BS 3503 15052202 2014
ТЭП70БС-259 TEP70BS 3504 15052210 2014
ТЭП70БС-260 TEP70BS 3507 15052228 2014
ТЭП70БС-261 TEP70BS 3512 15052236 2014
ТЭП70БС-262 TEP70BS 3511 15052269 2014
ТЭП70БС-263 TEP70BS 3514 15052251 2014
ТЭП70БС-264 TEP70BS 3518 15052269 12.2014
ТЭП70БС-267 TEP70BS 3524 15052293 2015
ТЭП70БС-268 TEP70BS 3529 15052301 2015
ТЭП70БС-269 TEP70BS 3532 15052319 2015
ТЭП70БС-270 TEP70BS 3537 15052327 2015
ТЭП70БС-271 TEP70BS 3551 15052335 2015
ТГК2-6014 TGK2, TGK2-1 15683006 2012
Ы.2 Y 117 4440 1914
Ы.4 Y 117 4442 1914
Ыу.105 Y 140 4291 1913
Ыу.118 Y 140 4323 1913
Ыу.119 Y 140 4324 1913
Ыу.120 Y 140 4325 1913
Ыу.123 Y 140 4446 1914
Ыу.136 Y 140 4459 1914
Ыу.147 Y 140 4606 1915
Ыу.148 Y 140 4607 1915
Ыу.156 Y 140 4615 1915


Records shown: 273 of 273

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Written off
Current location and condition are unknown
Transferred to another depot
Refurbishment (change of the serial number)
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered

Settings

All in the one table  ·  Written off and transferred separately
Hide photos  ·  Show photos