List of the vehicles

Odessa Railways, TCH-7 Znamenka


Sort by:  number  ·  construction date  ·  writing off date


Model Serial type Works number ID number Built Written off Note
ЧМЭ3-567 ChME3 7459 1969
ЧМЭ3-1317 ChME3 8408 1972
ЧМЭ3-1662 ChME3 8935 03.1974
ЧМЭ3-1743 ChME3 9016 07.1974
ЧМЭ3-1992 ChME3 9388 08.1975
ЧМЭ3-2451 ChME3 10144 07.1977
ЧМЭ3-3797 ChME3 1982
ЧМЭ3-4881 ChME3 1985
ЧМЭ3-4984 ChME3 1985
ЧМЭ3-5047 ChME3 15600109 1985
ЧМЭ3-5376 ChME3 1986
ЧМЭ3-5394 ChME3 1986
ЧМЭ3-5397 ChME3 1986
ЧМЭ3Т-5484 ChME3 1986
ЧМЭ3-6116 ChME3 15602113 1988 ТР-3 в ТЧ-6 Христиновка
ЧМЭ3-6146 ChME3 1988
ЧМЭ3-6205 ChME3 15263 1988
ЧМЭ3-6209 ChME3 15267 1988
ЧМЭ3-6218 ChME3 1988
ЧМЭ3Т-6567 ChME3 15782 1989
ЧМЭ3Т-6608 ChME3 1989
ЧМЭ3Т-6997 ChME3 1990
ЧМЭ3Т-7004 ChME3 15603483 04.1990
ЧМЭ3Т-7076 ChME3 15603616 07.1990
ЧМЭ3Т-7157 ChME3 15603715 11.1990
ЧМЭ3Т-7369 ChME3 1991 Эксплуатация на Львовской ж. д.
ЭР9П-343 ER9P 03.1973
ЭР9П-345 ER9P 09.1974
ЭР9П-362 ER9P 62-101 01.1975
ЭР9П-362 ER9P 62-101 01.1975
ЭР9П-435 ER9P 11.1972 1995
Эу683-21 Eu, Em, Er 3143 1929 Памятник на ст. Знаменка-Пассажирская
Эр762-96 Eu, Em, Er 1952
КДЭ163-2396 KDE163 18912436 1979
КЖДЭ16-1597 KZhDE16 18915736 1991
С.306 S 1917
ТЭ3-4052 TE3 1962
ТЭ3-5625 TE3 1965
ТЭМ1-0863 TEM1 1963
ВЛ60ПК-001 VL60 (N6O) 11932001 11.1961
ВЛ60К-560 VL60 (N6O) 11347002 03.1962 12.2012
ВЛ60К-654 VL60 (N6O) 06.1962
ВЛ60-728 VL60 (N6O) 1962
Н60-774 VL60 (N6O) 1963
ВЛ60К-873 VL60 (N6O) 1962
ВЛ60К-911 VL60 (N6O) 1963
ВЛ60ПК-998 VL60 (N6O) 11939980 03.1963
ВЛ60ПК-1000 VL60 (N6O) 11932019 04.1963 01.2013 Памятник
ВЛ60ПК-1010 VL60 (N6O) 11932027 04.1963 На сохранении в Государственном университете инфраструктуры и технологий (г. Киев)
ВЛ60ПК-1070 VL60 (N6O) 11932043 06.1963 10.2014
ВЛ60ПК-1071 VL60 (N6O) 06.1963
ВЛ60ПК-1073 VL60 (N6O) 11932068 06.1963 10.2014
ВЛ60ПК-1080 VL60 (N6O) 11932084 06.1963 08.2014
ВЛ60ПК-1081 VL60 (N6O) 11932092 06.1963 2014
ВЛ60ПК-1083 VL60 (N6O) 11932100 06.1963 10.2013
ВЛ60ПК-1094 VL60 (N6O) 11932118 06.1963 10.2013
ВЛ60ПК-1096 VL60 (N6O) 11932126 06.1963 2012
ВЛ60ПК-1104 VL60 (N6O) 11932134 07.1963 08.2014
ВЛ60ПК-1109 VL60 (N6O) 11932142 07.1963 08.2014
ВЛ60ПК-1112 VL60 (N6O) 11932159 07.1963 11.2014
ВЛ60ПК-1118 VL60 (N6O) 11932167 07.1963 01.2013
ВЛ60К-1141 VL60 (N6O) 11331410 08.1963
ВЛ60К-1380 VL60 (N6O) 11347036 02.1964 В ож. исключения
ВЛ60К-1445 VL60 (N6O) 11347044 04.1964
ВЛ60ПК-1513 VL60 (N6O) 11932175 06.1964
ВЛ60ПК-1515 VL60 (N6O) 11932183 06.1964 База запаса Цветково
ВЛ60ПК-1519 VL60 (N6O) 11932191 06.1964
ВЛ60ПК-1522 VL60 (N6O) 11932209 06.1964
ВЛ60ПК-1529 VL60 (N6O) 06.1964
ВЛ60ПК-1530 VL60 (N6O) 11932233 06.1964 07.2012
ВЛ60К-1595 VL60 (N6O) 11335957 1964
ВЛ60ПК-1844 VL60 (N6O) 11932282 05.1965
ВЛ60ПК-1861 VL60 (N6O) 11932290 04.1965
ВЛ60ПК-1873 VL60 (N6O) 11932316 04.1965 База запаса Цветково
ВЛ60ПК-1947 VL60 (N6O) 11932332 06.1965
ВЛ60КП-1953 VL60 (N6O) 06.1965
ВЛ60ПК-1984 VL60 (N6O) 11932357 07.1965
ВЛ60К-2143 VL60 (N6O) 11347069 12.1965 Неисправен (с 09.2015 г.)
ВЛ60К-2226 VL60 (N6O) 11347085 02.1966 В ож. исключения
ВЛ60К-2231 VL60 (N6O) 11347093 02.1966
ВЛ60К-2247 VL60 (N6O) 11347101 03.1966
ВЛ60ПК-2251 VL60 (N6O) 11347119 03.1966 Неисправен (с 10.2016 г.)
ВЛ60К-2267 VL60 (N6O) 11347127 03.1966
ВЛ60К-2290 VL60 (N6O) 11347135 04.1966
ВЛ60К-2308 VL60 (N6O) 11347143 04.1966
ВЛ60К-2367 VL60 (N6O) 11347150 06.1966
ВЛ60Р-2374 VL60 (N6O) 11347168 06.1966
ВЛ60К-2374 VL60 (N6O) 11347168 06.1966 ex ВЛ60Р-2374
ВЛ60К-2586 VL60 (N6O) 11345865 01.1967
ВЛ80Т-1024 VL80K, VL80T 03.1975
ВЛ80Т-1027 VL80K, VL80T 1975 1990
ВЛ80Т-1030 VL80K, VL80T 03.1975
ВЛ80Т-1058 VL80K, VL80T 12693305/12693313 06.1975
ВЛ80Т-1060 VL80K, VL80T 06.1975
ВЛ80Т-1061 VL80K, VL80T 12693347/12693354 06.1975
ВЛ80Т-1062 VL80K, VL80T 12693362/12693370 06.1975
ВЛ80Т-1072 VL80K, VL80T 08.1975
ВЛ80Т-1072 VL80K, VL80T 08.1975
ВЛ80Т-1073 VL80K, VL80T 08.1975
ВЛ80Т-1074 VL80K, VL80T 08.1975
ВЛ80Т-1075 VL80K, VL80T 08.1975
ВЛ80Т-1076 VL80K, VL80T 08.1975
ВЛ80Т-1077 VL80K, VL80T 08.1975
ВЛ80Т-1078 VL80K, VL80T 12693503/12693511 08.1975
ВЛ80Т-1079 VL80K, VL80T 12693529/12693537 08.1975
ВЛ80Т-1082 VL80K, VL80T 09.1975
ВЛ80Т-1082 VL80K, VL80T 09.1975
ВЛ80Т-1083 VL80K, VL80T 09.1975 199*
ВЛ80Т-1084 VL80K, VL80T 12693586/12693594 09.1975
ВЛ80Т-1085 VL80K, VL80T 09.1975
ВЛ80Т-1089 VL80K, VL80T 09.1975
ВЛ80Т-1203 VL80K, VL80T 06.1976
ВЛ80Т-1241 VL80K, VL80T 10.1976
ВЛ80Т-1244 VL80K, VL80T 10.1976
ВЛ80Т-1245 VL80K, VL80T 10.1976
ВЛ80Т-1246 VL80K, VL80T 10.1976
ВЛ80Т-1247 VL80K, VL80T 1976
ВЛ80Т-1248 VL80K, VL80T 1976
ВЛ80Т-1249 VL80K, VL80T 11.1976
ВЛ80Т-1250 VL80K, VL80T 11.1976 Заводской ремонт
ВЛ80Т-1251 VL80K, VL80T 11.1976
ВЛ80Т-1255 VL80K, VL80T 12.1976
ВЛ80Т-1255 VL80K, VL80T 12.1976
ВЛ80Т-1256 VL80K, VL80T 12.1976
ВЛ80Т-1257 VL80K, VL80T 12.1976
ВЛ80Т-1257 VL80K, VL80T 12.1976
ВЛ80Т-1259 VL80K, VL80T 12.1976
ВЛ80Т-1261 VL80K, VL80T 12694246/12694253 12.1976
ВЛ80Т-1262 VL80K, VL80T 01.1977
ВЛ80Т-1264 VL80K, VL80T 01.1977
ВЛ80Т-1265 VL80K, VL80T 1977
ВЛ80Т-1266 VL80K, VL80T 01.1977
ВЛ80Т-1267 VL80K, VL80T 1977
ВЛ80Т-1274 VL80K, VL80T 12694360/12694378 02.1977
ВЛ80Т-1275 VL80K, VL80T 12694386/12694394 02.1977
ВЛ80Т-1276 VL80K, VL80T 02.1977
ВЛ80Т-1277 VL80K, VL80T 02.1977
ВЛ80Т-1278 VL80K, VL80T 02.1977
ВЛ80Т-1280 VL80K, VL80T 02.1977
ВЛ80Т-1281 VL80K, VL80T 02.1977
ВЛ80Т-1283 VL80K, VL80T 1977
ВЛ80Т-1289 VL80K, VL80T 12694501/12694519 03.1977
ВЛ80Т-1291 VL80K, VL80T 03.1977
ВЛ80Т-1292 VL80K, VL80T 03.1977
ВЛ80Т-1293 VL80K, VL80T 03.1977
ВЛ80Т-1294 VL80K, VL80T 12694600/12694618 03.1977
ВЛ80Т-1295 VL80K, VL80T 04.1977
ВЛ80Т-1296 VL80K, VL80T 04.1977
ВЛ80Т-1297 VL80K, VL80T 04.1977
ВЛ80Т-1298 VL80K, VL80T 04.1977
ВЛ80Т-1299 VL80K, VL80T 12694709/12694717 07.1977
ВЛ80Т-1323 VL80K, VL80T 12694766/12694774 07.1977 КРП ЛЛРЗ
ВЛ80Т-1325 VL80K, VL80T 07.1977
ВЛ80Т-1326 VL80K, VL80T 07.1977
ВЛ80Т-1327 VL80K, VL80T 07.1977
ВЛ80Т-1328 VL80K, VL80T 07.1977
ВЛ80Т-1329 VL80K, VL80T 12694881/12694899 07.1977
ВЛ80Т-1330 VL80K, VL80T 12694907/12694915 07.1977
ВЛ80Т-1399 VL80K, VL80T 02.1978
ВЛ80Т-1400 VL80K, VL80T 02.1978
ВЛ80Т-1401 VL80K, VL80T 02.1978
ВЛ80Т-1402 VL80K, VL80T 02.1978
ВЛ80Т-1403 VL80K, VL80T 02.1978
ВЛ80Т-1404 VL80K, VL80T 02.1978
ВЛ80Т-1405 VL80K, VL80T 02.1978
ВЛ80Т-1413 VL80K, VL80T 03.1978
ВЛ80Т-1415 VL80K, VL80T 12695524 / 12695532 03.1978
ВЛ80Т-1416 VL80K, VL80T 03.1978
ВЛ80Т-1417 VL80K, VL80T 03.1978
ВЛ80Т-1418 VL80K, VL80T 03.1978
ВЛ80Т-1419 VL80K, VL80T 03.1978
ВЛ80Т-1420 VL80K, VL80T 03.1978
ВЛ80Т-1420 VL80K, VL80T 03.1978
ВЛ80Т-1421 VL80K, VL80T 1978
ВЛ80Т-1422 VL80K, VL80T 12695649/12695656 04.1978
ВЛ80Т-1423 VL80K, VL80T 1978
ВЛ80Т-1424 VL80K, VL80T 12695664/12695672 03.1978
ВЛ80Т-1425 VL80K, VL80T 12695680/12695698 03.1978
ВЛ80Т-1426 VL80K, VL80T 1978
ВЛ80Т-1432 VL80K, VL80T 04.1978
ВЛ80Т-1433 VL80K, VL80T 04.1978
ВЛ80Т-1434 VL80K, VL80T 12695748/12695755 04.1978
ВЛ80Т-1435 VL80K, VL80T 12695763/12695771 04.1978
ВЛ80Т-1436 VL80K, VL80T 04.1978
ВЛ80Т-1437 VL80K, VL80T 04.1978
ВЛ80Т-1438 VL80K, VL80T 04.1978
ВЛ80Т-1439 VL80K, VL80T 04.1978
ВЛ80Т-1441 VL80K, VL80T 05.1978
ВЛ80Т-1442 VL80K, VL80T 12695904/12695912 05.1978
ВЛ80Т-1443 VL80K, VL80T 12695920/12695938 05.1978
ВЛ80Т-1444 VL80K, VL80T 05.1978
ВЛ80Т-1445 VL80K, VL80T 05.1978
ВЛ80Т-1446 VL80K, VL80T 05.1978
ВЛ80Т-1447 VL80K, VL80T 1978
ВЛ80Т-1448 VL80K, VL80T 05.1978
ВЛ80Т-1450 VL80K, VL80T 05.1978
ВЛ80Т-1451 VL80K, VL80T 05.1978
ВЛ80Т-1462 VL80K, VL80T 06.1978
ВЛ80Т-1463 VL80K, VL80T 06.1978
ВЛ80Т-1464 VL80K, VL80T 06.1978
ВЛ80Т-1465 VL80K, VL80T 12696340/12696357 06.1978
ВЛ80Т-1466 VL80K, VL80T 12696365/12696373 06.1978
ВЛ80Т-1467 VL80K, VL80T 1978
ВЛ80Т-1469 VL80K, VL80T 12696407/12696415 07.1978
ВЛ80Т-1475 VL80K, VL80T 12696506/12696514 07.1978
ВЛ80Т-1476 VL80K, VL80T 12696522/12696530 07.1978
ВЛ80Т-1477 VL80K, VL80T 07.1978
ВЛ80Т-1478 VL80K, VL80T 12696563/12696571 07.1978
ВЛ80Т-1479 VL80K, VL80T 07.1978
ВЛ80Т-1480 VL80K, VL80T 07.1978
ВЛ80Т-1481 VL80K, VL80T 12696621/12696639 07.1978 Заводской ремонт
ВЛ80Т-1490 VL80K, VL80T 08.1978
ВЛ80Т-1491 VL80K, VL80T 08.1978
ВЛ80Т-1492 VL80K, VL80T 08.1978
ВЛ80Т-1493 VL80K, VL80T 12696860/12696878 09.1978
ВЛ80Т-1494 VL80K, VL80T 08.1978
ВЛ80Т-1496 VL80K, VL80T 08.1978
ВЛ80Т-1497 VL80K, VL80T 08.1978
ВЛ80Т-1498 VL80K, VL80T 08.1978
ВЛ80Т-1801 VL80K, VL80T 09.1978
ВЛ80Т-1802 VL80K, VL80T 09.1978
ВЛ80Т-1803 VL80K, VL80T 09.1978
ВЛ80Т-1804 VL80K, VL80T 09.1978
ВЛ80Т-1805 VL80K, VL80T 09.1978
ВЛ80Т-1806 VL80K, VL80T 09.1978
ВЛ80Т-1819 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1828 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1829 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1830 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1831 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1832 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1833 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1834 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1835 VL80K, VL80T 10.1978
ВЛ80Т-1836 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1837 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1838 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1839 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1840 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1841 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1842 VL80K, VL80T 1978
ВЛ80Т-1843 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1844 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1845 VL80K, VL80T 11.1978
ВЛ80Т-1846 VL80K, VL80T 12697769 / 12697777 11.1978
ВЛ80Т-1847 VL80K, VL80T 12697785/12697793 11.1978
ВЛ80Т-1848 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1849 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1850 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1852 VL80K, VL80T 12.1978 им. Дмитрия Кисличенка
ВЛ80Т-1853 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1855 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1856 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1858 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1859 VL80K, VL80T 12698007/12698015 12.1978
ВЛ80Т-1864 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1873 VL80K, VL80T 12698148/12698155 12.1978
ВЛ80Т-1874 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1875 VL80K, VL80T 12.1978
ВЛ80Т-1888 VL80K, VL80T 12698205/12698213 01.1979
ВЛ80Т-1953 VL80K, VL80T 12698221/12698239 1979
ВЛ80Т-2040 VL80K, VL80T 01.1980
ВЛ80Т-2049 VL80K, VL80T 01.1980
ВЛ80Т-2050 VL80K, VL80T 01.1980
ВЛ80Т-2095 VL80K, VL80T 12698486/12698494 05.1980

Records shown: 265 of 265

Color coding

In operation
New (was not in regular operation)
Out of order
Written off
Current location and condition are unknown
Transferred to another depot
Refurbishment (change of the serial number)
Passed to an other railway (or to a plant)
Monument/Museum exhibit/Trainer
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Hide photos  ·  Show photos