Data changes

ST44-933

Railway District/Company:PKP Cargo
Depot:Warszawa
Model:ST44
Builder:Voroshilovgrad Octoberrevolution Locomotive works ·
Serial type:M62
Works number:3517
Identification number:92 51 3 630 202-1 PL-PKPC
Built:1979
Category:Diesel Locomotives
Current condition: Out of order 
Note:ожидает ремонт в Pesa Bydgoszcz S.A.
Эксплуатация:
PKP Polskie Koleje Państwowe Polska
10.08.1979 — MD Małaszewicze
13.08.1987 — MD Suwałki
01.05.1988 — MD Białystok
01.07.1997 — MT Białystok
01.04.1999 — MZ Białystok
01.09.1999 — Zakład Taboru w Białymstoku
PKP Cargo S.A. Polska
01.10.2001 — Zakład Taboru w Białymstoku
01.01.2009 — Podlaski Zakład Spółki w Białymstoku
01.01.2011 — Mazowiecko-Podlaski Zakład Spółki w Warszawie
01.07.2014 — Centralny Zakład Spółki w Warszawie
16.03.2016 — Północny Zakład Spółki w GdyniSecondary photos:  hide / show
630 KB

Польша, Подляское воеводство, перегон Тракишки — Сувалки
Polska, województwo podlaskie, szlak Trakiszki — Suwałki

Friday, August 10, 2012
Author: Sigman

Views: 247 / Comments: 4Comments (0)
You are not logged in the site.
Only registered users can comment photos.


Lists of rolling stock:
—  PKP Cargo → Warszawa → ST44
—  PKP Cargo → Warszawa
—  PKP Cargo → ST44
—  ST44
Requests: 10
0.025 (0.024) s