Data changes

АДМ1-465

RailwayDepot
АДМ1-465
2016
Krasnoyarsk railwayECh-6 Abakanskaya
 DPMR Abakansky

Registration railway:Krasnoyarsk railway
Depot:ECh-6 Abakanskaya
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation 
Ранее ЭЧ-6 АбаканDepot:ECh-6 Abakanskaya

 2016 — Transferred to another depot

Depot:DPMR Abakansky

Lists of rolling stock:
—  Krasnoyarsk railway → ECh-6 Abakanskaya → ADM1
—  Krasnoyarsk railway → DPMR Abakansky → ADM1
—  Krasnoyarsk railway → ECh-6 Abakanskaya
—  Krasnoyarsk railway → DPMR Abakansky
—  Krasnoyarsk railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.079 (0.079) s