Data changes

АДМ1-830

RailwayDepot
АДМ1-830
2016
Moscow RailwayECh-10 Tulskaya
 Railway machine station Vyazma

Registration railway:Moscow Railway
Depot:ECh-10 Tulskaya
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Built:08.2002
Category:Railcars
Current condition: In operation 
Ранее ЭЧ-10 ТулаDepot:ECh-10 Tulskaya

 2016 — Transferred to another depot

Depot:Railway machine station Vyazma

Lists of rolling stock:
—  Moscow Railway → ECh-10 Tulskaya → ADM1
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma → ADM1
—  Moscow Railway → ECh-10 Tulskaya
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma
—  Moscow Railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.043 (0.042) s