Data changes

АДМ1-826

RailwayDepot
АДМ1-826
2016
Gorky RailwayECh-4 Zuevka
 SPMS-318 Nizhnij Novgorod

Railway District / Company:Gorky Railway
Depot:ECh-4 Zuevka
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-4 Zuevka

 2016 — Transferred to another depot

Depot:SPMS-318 Nizhnij Novgorod

Lists of rolling stock:
—  Gorky Railway → ECh-4 Zuevka → ADM1
—  Gorky Railway → SPMS-318 Nizhnij Novgorod → ADM1
—  Gorky Railway → ECh-4 Zuevka
—  Gorky Railway → SPMS-318 Nizhnij Novgorod
—  Gorky Railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.015 (0.014) s