Data changes  · 

T47.009

Railway District/Company:České dráhy
Depot:Other)
Model:T47
Builder:ČKD   Praha
Works number:4089
Identification number:705 909-0
Built:1958
Written off:1997
Category:Diesel Locomotives
Current condition: Written off 
původní označení/исходное обозначение: T47.009
1958-1960 — v provozu na trati Frýdlant — Heřmanice / в эксплуатации на линии Фридлант — Гержманице
1960 — předána do Jindřichova Hradce / передан в Йиндржихув-Градец
1965 — přeznačena / перенумерован: TU47.0009
1988 — přeznačena / перенумерован: 705 909-0
7.6.1996 — čelní srážka s lokomotivou 705 912-4 v úseku Chválkov — Černovice u Tábora / лобовое столкновение с тепловозом 705 912-4 на перегоне Хвалков — Черновице-у-Табора
20.11.1997 — zrušena v Jindřichově Hradci (ještě za ČD, před převodem tratí na JHMD) / списан в депо Йиндржихув Градец (ещё как ČD, перед переданием линий на JHMD)


Secondary photos:  hide / show
492 KB
119

Чехословакия, Южночешский край, станция Йиндржихув-Градец
Československo, Jihočeský kraj, stanice Jindřichův Hradec

Фото из личной коллекции

1992
Received from betakaroten

495 KB
112

Чехословакия, Южночешский край, станция Йиндржихув-Градец
Československo, Jihočeský kraj, stanice Jindřichův Hradec

Фото из личной коллекции

1992
Received from betakarotenComment

You are not logged in the site.
Only registered users can comment photos.

Lists of rolling stock:
—  České dráhy → Other) → T47
—  České dráhy → Other)
—  České dráhy → T47
—  T47