Data changes

АДМ-740

RailwayDepot
АДМ-740
2016
Moscow RailwayECh-21 Bryanskaya
 Railway machine station Vyazma

Railway District / Company:Moscow Railway
Depot:ECh-21 Bryanskaya
Model:ADM
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-21 Bryanskaya

 2016 — Transferred to another depot

Depot:Railway machine station Vyazma

Lists of rolling stock:
—  Moscow Railway → ECh-21 Bryanskaya → ADM
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma → ADM
—  Moscow Railway → ECh-21 Bryanskaya
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma
—  Moscow Railway → ADM
—  ADM
Requests: 7
0.031 (0.03) s