Data changes

1АДМ1.3-1573

RailwayDepot
1АДМ1.3-1573
2016
Moscow RailwayECh-13 Moskovsko-Paveletskaya
 Railway machine station Vyazma

Railway District / Company:Moscow Railway
Depot:ECh-13 Moskovsko-Paveletskaya
Model:ADM1
Builder:Tikhoretsk mashinery plant V.V. Vorovsky, JSK · Tikhoretsk
Category:Railcars
Current condition: In operation Depot:ECh-13 Moskovsko-Paveletskaya

 2016 — Transferred to another depot

Depot:Railway machine station Vyazma

Lists of rolling stock:
—  Moscow Railway → ECh-13 Moskovsko-Paveletskaya → ADM1
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma → ADM1
—  Moscow Railway → ECh-13 Moskovsko-Paveletskaya
—  Moscow Railway → Railway machine station Vyazma
—  Moscow Railway → ADM1
—  ADM1
Requests: 7
0.029 (0.028) s